Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Spotkanie tematyczne CBKE z dr Magdaleną Piech „Nowe obowiązki platform internetowych na gruncie Aktu o Usługach Cyfrowych” – 07.04.2022 r.

Adam Kaczyński - 18 luty, 2022 - 08:08

Szanowni Państwo,

w imieniu Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zapraszam na spotkanie tematyczne „Nowe obowiązki platform internetowych na gruncie Aktu o Usługach Cyfrowych”.

Spotkanie poprowadzi dr Magdalena Piech.

Spotkanie będzie miało miejsce w dniu 7 kwietnia 2022 r. o godzinie 18:00 (planowany czas spotkania 1,5h). Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Udział nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Serdecznie zapraszamy.

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFhMWFlMjAtOWY4ZC00MDY5LWEwZjctZWVmMDUxZDU3ODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22ec76674b-a650-4a43-addb-5f62cd1fe2a3%22%7d