Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konferencja naukowa pt. „Monitoring w zakładzie pracy – aspekty prawne i organizacyjne”, zorganizowana przez Zakład Prawa Pracy WPAE UWr, Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.

Adam Kaczyński - 10 Czerwiec, 2022 - 10:05
10 czerwca 2022 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr odbywa się konferencja naukowa pt. „Monitoring w zakładzie pracy – aspekty prawne i organizacyjne”, zorganizowana przez Zakład Prawa Pracy WPAE UWr, Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. Jednym z prelegentów jest Główna Inspektor Pracy, Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko, która wspólnie ze swymi zastępcami, Panem Dariuszem Mińkowskim i Panem Jarosławem Leśniewskim, przed rozpoczęciem konferencji spotkała się z Dziekanem WPAE UWr prof. dr hab. Karolem Kiczką oraz kierownikiem Zakładu Prawa Pracy, dr hab. Arturem Tomankiem, prof. UWr. W spotkaniu udział wzięła również Pani Małgorzata Łagocka, Okręgowa Inspektor Pracy we Wrocławiu. Przedstawiciele obu instytucji pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę i podkreślili wolę jej kontynuowania w przyszłości.

Uczestnikom konferencji życzymy udanych obrad!