Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Seminarium „Ukraina: państwo wymuszonych kompromisów (1991-2014)"

mgr Joanna Siekiera - 15 Grudzień, 2014 - 15:16

Zapraszam na spotkanie z Igorem Medwidem, doktorantem Instytutu Ukrainoznawstwa im. Iwana Krypjakewycza Państwowej Akademii Nauk we Lwowie, najlepszym absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lwowskiego oraz zwycięzcą wielu konkursów, m.in. stypendium Jerzego Giedroycia za najlepszą pracę magisterską na temat Polski w 2012 r. 

Wykład Ukraina: państwo wymuszonych kompromisów (1991-2014) zostanie poprzedzony analizą prawnomiędzynarodową obecnej sytuacji na Ukrainie oraz jej reperkusji w odniesieniu do planów stowarzyszeniowych z Unią Europejską. Przewidujemy debatę na temat Ukrainy postradzieckiej a Ukrainy europejskiej.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych, Joanna Siekiera