Jesteś tutaj

Rada Wydziału

Harmonogram posiedzeń administracyjnych Rad Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w roku akademickim 2018/2019

 

22 października 2018 r.
19 listopada 2018 r.
17 grudnia 2018 r.
21 stycznia 2019 r.
18 lutego 2019 r.
18 marca 2019 r.
15 kwietnia 2019 r.
20 maja 2019 r.
24 czerwca 2019 r.
23 września 2019 r.
 

LISTA członków Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego


I. Członkowie Rady Wydziału

Tytuł (stanowisko) i stopień, imię i nazwisko

Prof. dr hab. Barbara Adamiak
Prof. dr hab. Andrzej Bator
Prof. dr hab. Tadeusz Bednarski
Prof. dr hab. Paweł Borszowski
Prof. dr hab. Jolanta Blicharz
Prof. dr hab. Krystian Complak
Prof. dr hab. Jacek Giezek
Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
Prof. dr hab. Leonard Górnicki
Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
Prof. dr hab. Jerzy Jakubczyc
Prof. dr hab. Karol Kiczka
Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski
Prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński
Prof. dr hab. Jarosław Kundera
Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki
Prof. dr hab. Piotr Machnikowski
Prof. dr hab. Marek Maciejewski
Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
Prof. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak
Prof. dr hab. Wiesława Miemiec
Prof. dr hab. Zbigniew Pulka
Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz
Prof. dr hab. Jerzy Skorupka
Prof. dr hab. Robert Stefanicki
Prof. dr hab. Adam Sulikowski
Prof. dr hab. Jerzy Supernat
Prof. dr hab. Maciej Szostak
Prof. dr hab. Marek Szydło
Dr hab. Dariusz Adamski, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Michał Bernaczyk , prof. nadzw. UWr
Dr hab. Łukasz Błaszczak, prof. nadzw. UWr
Dr hab. inż. Anna Ćwiąkała-Małys, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Izabella Gil, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Wioletta Jedlecka prof. nadzw. UWr
Dr hab. Przemysław Kaczmarek, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Jerzy Korczak, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Józef Koredczuk, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Artur Kozłowski, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Janina Elżbieta Kundera, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Piotr Lisowski, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Artur Ławniczak, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Elżbieta Klat-Górska prof. nadzw. UWr
Dr hab. Katarzyna Kopyściańska, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Łukasz Machaj, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Maciej Marszał, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Barbara Mielnik, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Marcin Miemiec, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Anna Muszyńska, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Marian Ptak, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Mirosław Sadowski, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Janusz Sawicki, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Katarzyna Szalonka, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Artur Tomanek prof. nadzw. UWr
Dr hab. Maciej Trzciński, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Magdalena Wilejczyk prof. nadzw. UWr
Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Krzysztof Zagrobelny, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Patrycja Zawadzka, prof. nadzw. UWr
Dr hab. Dobrosława Antonów
Dr hab. Aleksander Cieśliński
Dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Dr hab. Ewa Galewska
Dr hab. Piotr Góralski
Dr hab. Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Dr hab. Joanna Helios
Dr hab. Krzysztof Horubski
Dr hab. Sylwia Jarosz-Żukowska
Dr hab. Jakub Kociubiński
Dr hab. Dominik Kopiński
Dr hab. Marek Kopyściański
Dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk
Dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Dr hab. Adam Kwieciński
Dr hab. Marek Leśniak
Dr hab Mateusz Machaj
Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Dr hab. Bogusław Sołtys
Dr hab. Karolina Stopka
Dr hab. Piotr Wiórek

II. Prodziekan (zgodnie z & 22 pkt. 1 Statutu UWr)

Dr hab. Jacek Przygodzki

III. Pozostali nauczyciele akademiccy wchodzący w skład Rady Wydziału

Dr Wojciech Jasiński
Dr Julian Jezioro
Dr Barbara Kowalczyk
Dr Rafał Kowalczyk
Dr Karolina Kremens
Dr Agnieszka Malicka  
Dr Andrzej Pakuła
Dr Andrzej Pasek
Dr Michał Paździora
Dr Marek Podkowski 
Dr Maciej Pichlak

IV. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wchodzący w skład Rady Wydziału

Mgr Renata Konieczny
Mgr Małgorzata Kozłowska
Mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz
Mgr Krzysztof Mruszczak
Mgr Albina Wróblewska
Mgr Dagmara Zielińska
Mgr Wioletta Zięba

V. Studenci i doktoranci wchodzący w skład Rady Wydziału

Mgr Arkadiusz Łukaszów
Mgr Aleksandra Skotnicka
Marta Antosik
Magdalena Burdelak
Nastazja Byczyńska
Dominika Ciszek
Dominik Dworniczak
Dawid Feliszek
Klaudia Karwowska
Olga Kozera
Anna Kożuszek
Mateusz Lachowski
Piotr Lachowski
Karolina Lewicka
Paweł Linke
Sławomir Luber
Paulina Pepera
Łukasz Peterek
Jarosław Pikul
Marcin Pluta
Katarzyna Samborska
Jakub Sokołowski
Krzysztof Szczęśniak
Jakub Wróblewski
Szymon Ziemka
Tymoteusz Zimny

VI. Przedstawiciele związków zawodowych

Daniel Kaźmierczyk NSZZ Solidarność