Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Najnowsze Akty Prawne dotyczące dydatktyki na naszym Wydziale i Uniwersytecie Wrocławskim

Karol Greinert - 21 Maj, 2020 - 14:59

ZARZĄDZENIE Nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach, studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów

Szczegółowe zasady przeprowadzania zdalnych egzaminów dyplomowych oraz egzaminów końcowych na studiach podyplomowych. z dnia 21 maja 2020r

Procedura nr 18e2020 z dnia 21 maja 2020r. PROCEDURA DYPLOMOWANIA, SPRAWDZANIA PRAC DYPLOMOWYCH W SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM I JEDNOLITYM SYSTEMIE ANTYPLAGIATOWYM (JSA), ARCHIWIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU APD NA WYDZIALE PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII I PRZEKAZYWANIA PRAC DO OGÓLNOPOLSKIEGO REPOZYTORIUM PISEMNYCH PRAC DYPLOMOWYCH (ORPPD)