Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Porozumienie o współpracy: WPAE i Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie

Adam Kaczyński - 8 Wrzesień, 2022 - 09:58
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii naszego Uniwersytetu już od wielu lat współpracuje z Okręgową Radą Adwokacką, a 6 września 2022 r. zawarł także porozumienie z Naczelną Radą Adwokacką w Warszawie. Dokument o współpracy podpisali: dziekan WPAE prof. Jacek Przygodzki oraz prezes NRA w Warszawie adw. Przemysław Rosati i członkowie Rady: adw. Bartosz Grohman i adw. Sławomir Krześ – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Porozumienie o współpracy zawarte pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką w Warszawie, a Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii UWr dotyczy wzajemnej pomocy w ramach swoich kompetencji, mając na celu, jak najlepsze efekty w obszarze badawczym i dydaktycznym obejmującym wspólny przedmiot zainteresowań w zakresie nauk prawnych. Dzięki tej współpracy studentki i studenci WPAE będą mogli liczyć na praktyki i staże w kancelariach adwokackich, organizowane będą również wspólne konferencje i szkolenia adresowane szczególnie do studentów prawa UWr.

https://uwr.edu.pl/porozumienie-o-wspolpracy-wpae-i-naczelna-rada-adwokacka-w-warszawie/