Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

e-Przewodnik po Bibliotece WPAE

Adam Kaczyński - 4 Styczeń, 2023 - 19:50

Szanowni Państwo,
przekazujemy e-przewodnik po Bibliotece WPAE, adresowany do wszystkich użytkowników, głównie studentów pierwszych lat studiów, który objaśnia sposoby korzystania z agend bibliotecznych oraz zawiera wskazówki dla „początkujących” czytelników.
Mamy nadzieję, że informator, który powstał z myślą o Was, okaże się przydatnym przewodnikiem ułatwiającym korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
Zapraszamy do Biblioteki WPAE.
Biblioteka w pigułce
e-Guide to the FLAE Library

Dear Readres,
we are presenting to you an e-guide to the FLAE Library, addressed to all users, mainly first-year students, which explains how to use the library's departments and contains tips for "beginner" readers.
We hope that this guide, which has been created with you in mind, will be a useful and facilitate your use of the library collections.
Visit the WPAE Library
Library in a nutshell