Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Olimpiada z Prawa Administracyjnego

Adam Kaczyński - 23 Styczeń, 2023 - 05:40
W dniach 13 i 16 stycznia br. Zakład Prawa Administracyjnego (reprezentowany przez Komisję Olimpiady pod przewodnictwem dr. hab. Piotra Lisowskiego prof. UWr oraz członków: dr Aleksandrę Szadok-Bratuń, mgr Joannę Bigos, mgr Paulinę Pietkun, dr. hab. Macieja Błażewskiego i dr. Rafała Mikowskiego), przy wsparciu Członków Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego im. T. Bigo (Prezesa Koła – Sebastiana Białego oraz: Eweliny Popiół, Kacpra Gajdy i Michała Gruszki) - już po raz kolejny zorganizował Olimpiadę z Prawa Administracyjnego.

Trzecia edycja wydarzenia zgromadziła rekordową liczbę 92. Studentek i Studentów 2. roku kierunku Administracja, którzy współzawodniczyli w I etapie Olimpiady.

W piątek (13-ego – sic!; nota bene, nie poddano się pechowym nastrojom, czego w szczególności dowodzi zdjęcie zrobione w s. D1 po sprawdzianie testowym), olimpijskie zmagania wyznaczył test z zakresu ogólnego, ustrojowego i materialnego prawa administracyjnego.

Kolejne etapy Olimpiady odbyły się w poniedziałek. Zważywszy na rocznicowe uwarunkowania – duchowymi mentorami zmagań uczyniono Profesora Jana Bocia i Profesora Michała Kuleszę. W II etapie 9. Uczestniczek i Uczestników zmierzyło się z zagadnieniami problemowymi.

Zadaniem 4. Finalistów Olimpiady, którzy zakwalifikowani zostali do ostatniego etapu było rozwiązanie kazusów, polegające także na udzieleniu odpowiedzi na pytania postawione przez Komisję w odniesieniu do opisów stanów faktycznych.

Po zakończeniu intensywnych obrad i podliczeniu punktów Komisja Olimpiady wyłoniła Laureatów. Niekwestionowanym zwycięzcą III. edycji Olimpiady z Prawa Administracyjnego został Pan Paweł Antoniuk, który na każdym etapie Olimpiady uzyskał najlepsze wyniki. Na podium Olimpiady stanęli również Pani Katarzyna Plichta (II miejsce) oraz Pan Maksymilian Ciastko (III miejsce).

Na zwycięzców i wyróżnionych Uczestników Olimpiady czekały atrakcyjne nagrody. Poza publikacjami naukowymi z zakresu prawa administracyjnego Finaliści i Uczestnicy wyróżnieni na II i III etapie Olimpiady otrzymali nagrody rzeczowe od Sponsorów, m.in. voucher do Czarnej Góry, vouchery od Teatru Ad Spectatores, kosmetyki z firmy Clarena, wyjątkowe pióra ufundowane przez firmę Nova, atrakcyjne upominki udostępnione przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Co równie ważne, 26. Uczestniczek i Uczestników Olimpiady uzyskało zaliczenie z egzaminu z Prawa Administracyjnego.

Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy podjęcia wyzwania udziału w olimpijskich zmaganiach, jak również życzymy rozwoju w kontekście wyzwań nieustająco stawianych przez niepomijalną administrację i prawo administracyjne!

W maju br. odbędzie się 4. edycja Olimpiady przeznaczona dla Studentek i Studentów kierunku Prawo. Zachęcamy do wzięcia udziału.

Przy tej okazji serdecznie pozdrawiamy Panią dr Jolantę Behr i Panią dr Małgorzatę Kozłowską, Którym ważne względy nie pozwoliły wziąć udziału w finalnych pracach Komisji.