Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Interesariusze zewnętrzni

Rada Konsultacyjna Interesariuszy Zewnętrznych

 1. Maciej Lamparski                            Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jan Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu a
  • Przewodniczący Rady       
 2. Rafał Kowalczyk                             Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Sekretarz Rady
 3. Dominika Buczkowska                   Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów - Biuro Karier UWr
 4. Krzysztof Dukiel                              Wojewódzki Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 5. Stanisław Hojda                              Prezes Samorządowego KolegiumOdwoławczego we Wrocławiu
 6. Agnieszka Jacyszyn                       Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 7. Mariusz Jaroniewski                       Dyrektor ZUS Oddział we Wrocławiu
 8. Piotr Koszarek                                 Urząd Marszałkowski Województwa
 9. Dariusz Krupa                                  KRUK S.A.
 10. Sławomir Krześ                               Dziekan Okręgowej Izby Adwokackiejwe Wrocławiu
 11. Wojciech Łukowski                        Sąd Okręgowy we Wrocławiu
 12. Petr  Mrkývka                                  Wydział Prawa Uniwersytet Masarykaw Brnie/Konsul Honorowy RP w Republice
 13. Krystian Mularczyk                         Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
 14. Bogdan Myrna                                 Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu
 15. Mirosław Nawrocki                         Kurator Okręgowy we Wrocławiu
 16. Rafał Niewiadomski                       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracywe Wrocławiu
 17. Małgorzata Hasiewicz                   Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 18. Włodzimierz Patalas                      Sekretarz Miasta Wrocław
 19. Tomasz Raczyk                              Służba Więzienna we Wrocławiu
 20. Elżbieta Rączkowska-Martyn        Prezes Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu
 21. Joanna Rybak-Brzezinka               Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 22. Leszek Syguła                                 Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 23. Michał Rynkowski                          Komisja Europejska
 24. Jadwiga Szafraniec                       Polska Izba Biegłych Rewidentów we Wrocławiu
 25. Piotr Wiss                                        Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnegowe Wrocławiu
 26. Dariusz Wesołowski                      Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 27. Halina Woźniak                              Urząd Statystyczny
 28. Jacek Wysokiński                         Straż Graniczna
 29. Yuriy Veletnik                                 Factor Wrocław
 30. Jacek Zieliński                               Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział