Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Konferencja ogólnokrajowa Sygnalista a ochrona danych osobowych (8 kwietnia 2022 roku, Wrocław)

Adam Kaczyński - 28 Marzec, 2022 - 17:46
Celem implementacji postanowień Dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937, L 305/17) jest nie tylko ochrona interesu publicznego i eliminowanie (przeciwdziałanie) szeregu zagrożeniom, które zostały zidentyfikowane i opisowo zaprezentowane w jej motywach, ale także stworzenie kompleksowego modelu ochrony w odróżnieniu od istniejących dotychczas w różnej postaci, odrębnych i fragmentarycznych, regulacji dedykowanych obszarom już wcześniej uznanym przez ustawodawcę unijnego (i w konsekwencji implementacji krajowego) za szczególnie narażone na zagrożenia korupcyjne, a także inne niepożądane zachowania (praktyki) mające - nawet potencjalnie - negatywny wpływ na poszanowanie interesu publicznego (dóbr społecznych) i prywatnego.

Implementacja postanowień Dyrektywy do krajowego porządku prawnego wymaga zespolenia szeregu różnych rozwiązań już obowiązujących. Kwestią podstawową wydaje się być odpowiednia rekompozycja istniejącego systemu ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowych i w szerszym zakresie poszanowania prywatności osób fizycznych.

W trakcie konferencji – biorąc pod uwagę trwające od kilku miesięcy prace nad treścią ustawy o ochronie sygnalisty – podejmiemy próbę wyjaśnienia zagadnień węzłowych, które tworzyć mają (lub powinny) fundament racjonalnego systemu ochrony sygnalisty.
link do transmisji https://youtu.be/80M0ipWCOlU