Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Granice inwigilacji. W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony prywatności

Karol Greinert - 3 Kwiecień, 2024 - 17:45

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji UŁ Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji UKSW
zapraszają na 

Ogólnopolską konferencję naukową, 23 kwietnia (wtorek) 2024 r. w trybie on-line
Granice inwigilacji W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony prywatności

Szanowni Państwo dostęp do konferencji Granice inwigilacji. W poszukiwaniu optymalnego modelu ochrony prywatności, w dniu 23 kwietnia (wtorek) 2024 r., możliwy będzie poprzez skorzystanie z podanego poniżej linku:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjE0OTQ0ZmUtYzcyZ...
 

Załączniki: 
PDF icon Program