Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Uniwersytecka Poradnia Prawna

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz wydanymi w związku z nim zarządzeniami Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego działalność Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w dotychczasowej stacjonarnej formie jest obecnie zawieszona.
W związku z tym, wobec zgłaszanego zapotrzebowania na porady prawne, Uniwersytecka Poradnia Prawna uruchomiła udzielanie porad prawnych drogą zdalną (za pomocą środków porozumiewania się na odległość).
Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej prosimy zatem o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem udzielania porad prawnych w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikowania się się na odległość) w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i - w razie akceptacji zawartych tam zasad udzielania porad prawnych - przesłanie na adres mailowy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (uppatuwr.edu.pl) wypełnionego formularza zgłoszenia sprawy do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (plik z tym formularzem do wypełnienia jest zamieszczony do pobrania poniżej). Formularz należy złożyć zgodnie z podaną w nim instrukcją (zasady składania formularza są także zawarte w art. 11 wyżej wymienionego Regulaminu). Zapraszamy!

       Jednocześnie informujemy, że porady prawne są obecnie udzielane przez Uniwersytecką Poradnię Prawną tylko w powyżej opisanej, zdalnej formie. W związku z tym prosimy o niezwracanie się o porady innymi drogami kontaktowymi, w tym tradycyjną korespondencją pocztową, ponieważ sprawy nie są obecnie w taki sposób przyjmowane.
       Przypominamy też, że Poradnia nigdy nie przyjmowała ani nie przyjmuje oryginałów dokumentów, w związku z czym w żadnym wypadku nie należy ich przesyłać ani dostarczać osobiście ani do Poradni, ani do Opiekuna Naukowego Poradni, nauczycieli akademickich konsultujących porady czy studentów-Członków Poradni.

      Uniwersytecka Poradnia Prawna dokłada starań, by spełniać jak najwyższe możliwe standardy działania, w tym np. w 2020 r. zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Studenckich Poradni Prawnych Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i "Rzeczpospolitej" (https://www.rp.pl/Rankingi/306269995-Ranking-Wydzialow-Prawa-2020-studen...).

 

 

Kontakt

Uniwersytecka Poradnia Prawna

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

e-mail: uppatuwr.edu.pl