Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Interesariusze zewnętrzni

Rada Konsultacyjna Interesariuszy Zewnętrznych przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. działa na podstawie Uchwały nr 26/III/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 marca 2013 r.

W skład Rady Konsultacyjnej Interesariuszy Zewnętrznych działającej przy WPAE wchodzą przedstawiciele:
1. Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii i inni przedstawiciele Wydziału
2. Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jan Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
3. Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów - Biuro Karier UWr
4. Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
5. Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu
6. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
7. Dyrektora ZUS Oddział we Wrocławiu
8. Marszałka Województwa Dolnośląskiego
9. KRUK S.A.
10. Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu
11. Sądu Okręgowego we Wrocławiu
12. Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie
13. Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu
14. Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
15. Kuratora Okręgowego we Wrocławiu
16. Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu
17. Wojewody Dolnośląskiego
18 Miasta Wrocławia
19. Służby Więziennej we Wrocławiu
20. Rady Izby Notarialnej we Wrocławiu
21. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
22. Komisji Europejskiej
23. Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu
24. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego we Wrocławiu
25. Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
26. Urzędu Statystycznego we Wrocławiu
27. Straży Granicznej
28. Factor Wrocław
29. Krajowej Izby Doradców Podatkowych.