Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Studia pierwszego stopnia

​NOWOŚĆ!!!  LL.B. International and European Environmental Law - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 6 semestrów  
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2024/2025 został przyjęty uchwałą Nr 3/2024 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie programu studiów dla kierunku LL.B. International and European Environmental na poziomie studiów pierwszego stopnia.

NOWOŚĆ!!! PRAWO E-BIZNESU - studia niestacjonarne trwają 6 semestrów  
Program studiów został przyjęty uchwałą Nr 57/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie programu studiów dla kierunku prawo e-biznesu na poziomie studiów pierwszego stopnia. 
 
CRIMINAL JUSTICE - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 6 semestrów  
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 i wcześniejszych został przyjęty uchwałą Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2022/2023 został przyjęty uchwałą Nr 20/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku Criminal Justice na poziomie studiów pierwszego stopnia. 
 
KRYMINOLOGIA - studia  niestacjonarne trwają 6 semestrów      
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 i wcześniejszych został przyjęty uchwałą Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 został przyjęty uchwałą Nr 101/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia na poziomie studiów pierwszego stopnia. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 został przyjęty uchwałą Nr 58/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie programu studiów dla kierunku kryminologia na poziomie studiów pierwszego stopnia. 
 
ADMINISTRACJA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów 
Program studiów został przyjęty uchwałą Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
 
BB.A. BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION - studia stacjonarne w języku angielskim trwają 6 semestrów 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022 i wcześniejszych został przyjęty uchwałą Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 został przyjęty uchwałą Nr 19/2022 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie programu studiów dla kierunku Bachelor of Business and Administration na poziomie studiów pierwszego stopnia. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2023/2024 został przyjęty uchwałą Nr 59/2023 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie programu studiów dla kierunku Bachelor of Business and Administration na poziomie studiów pierwszego stopnia. 
 
EKONOMIA - studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 6 semestrów  
Program studiów został przyjęty uchwałą Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim.