Rada Wydziału

Harmonogram posiedzeń administracyjnych Rad Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w roku akademickim 2016/2017

24 października 2016 r. godz. 10.00

21 listopada 2016 r. godz. 10.00

19 grudnia 2016 r. godz. 10.00

23 stycznia 2017 r. godz. 10.00

20 lutego 2017 r. godz. 10.00

20 marca 2017 r. godz. 10.00

24 kwietnia 2017 r. godz. 10.00

22 maja 2017 r. godz. 10.00

26 czerwca 2017 r. godz. 10.00

25 września 2017 r. godz. 10.00

Harmonogram posiedzeń administracyjnych Rad Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w roku akademickim 2017/2018

23 października 2017 r.

27 listopada 2017 r.

18 grudnia 2017 r.

22 stycznia 2018 r.

19 lutego 2018 r.

19 marca 2018 r.

23 kwietnia 2018 r.

21 maja 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

24 września 2018 r.

LISTA członków Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

I. Członkowie Rady Wydziału

Tytuł (stanowisko) i stopień, imię i nazwisko

Prof. dr hab. Barbara Adamiak

Prof. dr hab. Andrzej Bator

Prof. dr hab. Tadeusz Bednarski

Prof. dr hab. Jolanta Blicharz

Prof. dr hab. Krystian Complak

Prof. dr hab. Józef Frąckowiak

Prof. dr hab. Jacek Giezek

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Prof. dr hab. Leonard Górnicki

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

Prof. dr hab. Jerzy Jakubczyc

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

Prof. dr hab. Karol Kiczka

Prof. dr hab. Leon Kieres

Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski

Prof. dr hab. Zdzisław Kubot

Prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński

Prof. dr hab. Jarosław Kundera

Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Prof. dr hab. Marek Maciejewski

Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

Prof. dr hab. Wiesława Miemiec

Prof. dr hab. Zbigniew Pulka

Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka

Prof. dr hab. Robert Stefanicki

Prof. dr hab. Adam Sulikowski

Prof. dr hab. Jerzy Supernat

Prof. dr hab. Maciej Szostak

Prof. dr hab. Marek Szydło

Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

Dr hab. Dariusz Adamski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Łukasz Błaszczak, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. inż. Anna Ćwiąkała-Małys, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Izabella Gil, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Jerzy Jacyszyn, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Ryszard Jaworski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Jerzy Korczak, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Józef Koredczuk, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Artur Kozłowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Janina Elżbieta Kundera, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Piotr Lisowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Łukasz Machaj, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Maciej Marszał, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Barbara Mielnik, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Marcin Miemiec, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Anna Muszyńska, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Marian Ptak, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Mirosław Sadowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Krystyna Sawicka, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Janusz Sawicki, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Maciej Trzciński, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Michał Bernaczyk 

Dr hab. Aleksander Cieśliński

Dr hab. Ewa Galewska

Dr hab. Joanna Helios

Dr hab. Wioletta Jedlecka

Dr hab. Przemysław Kaczmarek

Dr hab. Elżbieta Klat-Górska

Dr hab. Katarzyna Kopyściańska

Dr hab. Marek Kopyściański

Dr hab. Artur Ławniczak

Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Dr hab. Katarzyna Szalonka

Dr hab. Magdalena Tabernacka

Dr hab. Artur Tomanek

Dr hab. Magdalena Wilejczyk

Dr hab. Piotr Wiórek

Dr hab. Krzysztof Zagrobelny

Dr hab. Patrycja Zawadzka

II. Prodziekan (zgodnie z & 22 pkt. 1 Statutu UWr)

Dr Jacek Przygodzki

III. Pozostali nauczyciele akademiccy wchodzący w skład Rady Wydziału

Dr Wojciech Jasiński

Dr Julian Jezioro

Dr Barbara Kowalczyk

Dr Rafał Kowalczyk

Dr Karolina Kremens

Dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Dr Marek Leśniak

Dr Agnieszka Malicka  

Dr Andrzej Pakuła

Dr Andrzej Pasek     

Dr Michał Paździora  

Dr Marek Podkowski  

Dr Maciej Pichlak    

Dr Bogusław Sołtys

IV. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wchodzący w skład Rady Wydziału

Mgr Małgorzata Blichar     

Mgr Renata Konieczny     

Mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz    

Mgr Krzysztof Mruszczak      

Mgr Albina Wróblewska      

Mgr Dagmara Zielińska     

Mgr Wioletta Zięba        

V. Studenci i doktoranci wchodzący w skład Rady Wydziału

Mgr Patryk Gutierrez

Mgr Jakub Mrożek

Marta Antosik

Adam Banach

Michał Basa

Piotr Bodura 

Katarzyna Chabowska

Karolina Cieślik

Dominika Ciszek

Dominik Dworniczak

Iwo Dzięciołowski

Dawid Feliszek

Katarzyna Franczuk

Maciej Jarosz

Dominik Kossak

Urszula Lanucha

Maciej Mańturz

Maciej Moraczewski

Magdalena Mól

Kamil Nosal

Łukasz Peterek

Katarzyna Samborska

Michał Słota

Krzysztof Szczęśniak

Tomasz Szpila

Dorota Wieczorkowska

Anna Wójcik

VI. Przedstawiciele związków zawodowych

Daniel Kaźmierczyk NSZZ Solidarność