Jesteś tutaj

Rada Wydziału

Harmonogram posiedzeń administracyjnych Rad Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w roku akademickim 2017/2018

23 października 2017 r.

27 listopada 2017 r.

18 grudnia 2017 r.

22 stycznia 2018 r.

19 lutego 2018 r.

19 marca 2018 r.

23 kwietnia 2018 r.

21 maja 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

24 września 2018 r.

 

LISTA członków Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
I. Członkowie Rady Wydziału

Tytuł (stanowisko) i stopień, imię i nazwisko

Prof. dr hab. Barbara Adamiak

Prof. dr hab. Andrzej Bator

Prof. dr hab. Tadeusz Bednarski

Prof. dr hab. Jolanta Blicharz

Prof. dr hab. Krystian Complak

Prof. dr hab. Józef Frąckowiak

Prof. dr hab. Jacek Giezek

Prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Prof. dr hab. Leonard Górnicki

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

Prof. dr hab. Jerzy Jakubczyc

Prof. dr hab. Karol Kiczka

Prof. dr hab. Leon Kieres

Prof. dr hab. Tomasz Kruszewski

Prof. dr hab. Zdzisław Kubot

Prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński

Prof. dr hab. Jarosław Kundera

Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki

Prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Prof. dr hab. Marek Maciejewski

Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ

Prof. dr hab. Wiesława Miemiec

Prof. dr hab. Zbigniew Pulka

Prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz

Prof. dr hab. Jerzy Skorupka

Prof. dr hab. Robert Stefanicki

Prof. dr hab. Adam Sulikowski

Prof. dr hab. Jerzy Supernat

Prof. dr hab. Maciej Szostak

Prof. dr hab. Marek Szydło

Dr hab. Dariusz Adamski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Renata Babińska-Górecka, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Łukasz Błaszczak, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. inż. Anna Ćwiąkała-Małys, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Izabella Gil, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Włodzimierz Gromski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Tomasz Kalisz, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Jerzy Korczak, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Józef Koredczuk, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Artur Kozłowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Janina Elżbieta Kundera, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Piotr Lisowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Łukasz Machaj, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Maciej Marszał, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Barbara Mielnik, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Marcin Miemiec, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Anna Muszyńska, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Marian Ptak, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Mirosław Sadowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Janusz Sawicki, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Witold Srokosz, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Artur Tomanek prof. nadzw. UWr

Dr hab. Maciej Trzciński, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Krzysztof Zagrobelny, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Patrycja Zawadzka, prof. nadzw. UWr

Dr hab. Michał Bernaczyk 

Dr hab. Aleksander Cieśliński

Dr hab. Ewa Galewska

Dr hab. Piotr Góralski

Dr hab. Joanna Helios

Dr hab. Wioletta Jedlecka

Dr hab. Przemysław Kaczmarek

Dr hab. Elżbieta Klat-Górska

Dr hab. Jakub Kociubiński

Dr hab. Dominik Kopiński

Dr hab. Katarzyna Kopyściańska

Dr hab. Marek Kopyściański

Dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Dr hab. Marek Leśniak

Dr hab. Artur Ławniczak

Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska

Dr hab. Bogusław Sołtys

Dr hab. Katarzyna Szalonka

Dr hab. Magdalena Tabernacka

Dr hab. Magdalena Wilejczyk

Dr hab. Piotr Wiórek

II. Prodziekan (zgodnie z & 22 pkt. 1 Statutu UWr)

Dr Jacek Przygodzki

III. Pozostali nauczyciele akademiccy wchodzący w skład Rady Wydziału

Dr Wojciech Jasiński

Dr Julian Jezioro

Dr Barbara Kowalczyk

Dr Rafał Kowalczyk

Dr Karolina Kremens

Dr Agnieszka Malicka  

Dr Andrzej Pakuła

Dr Andrzej Pasek

Dr Michał Paździora

Dr Marek Podkowski 

Dr Maciej Pichlak

IV. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi wchodzący w skład Rady Wydziału

Mgr Małgorzata Blichar

Mgr Renata Konieczny

Mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz

Mgr Krzysztof Mruszczak

Mgr Albina Wróblewska

Mgr Dagmara Zielińska

Mgr Wioletta Zięba

V. Studenci i doktoranci wchodzący w skład Rady Wydziału

Mgr Patryk Gutierrez

Mgr Jakub Mrożek

Magdalena Burdelak

Nastazja Byczyńska

Dominika Ciszek

Dominik Dworniczak

Dawid Feliszek

Klaudia Karwowska

Dominik Kossak

Olga Kozera

Anna Kożuszek

Mateusz Lachowski

Piotr Lachowski

Karolina Lewicka

Paweł Linke

Sławomir Luber

Maciej Moraczewski

Paulina Pepera

Łukasz Peterek

Jarosław Pikul

Katarzyna Samborska

Jakub Sokołowski

Angelika Sokólska

Krzysztof Szczęśniak

Szymon Ziemka

Tymoteusz Zimny

Z dniem 5 lutego 2018 r. wygasają z mocy prawa mandaty przedstawicieli studentów w Senacie, radach poszczególnych wydziałów oraz komisjach i pozostają nieobsadzone do czasu zakończenia procedury wyboru nowych przedstawicieli (zgodnie z  § 44 Regulaminu Samorządu Studentów UWr stanowiącego załącznik do Uchwały nr 114/2013 Senatu UWr z dnia 27 listopada 2013 r.).

VI. Przedstawiciele związków zawodowych

Daniel Kaźmierczyk NSZZ Solidarność