Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacja dotycząca organizacji wcześniejszej letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów kończących studia

Adam Kaczyński - 1 Grudzień, 2020 - 13:28

Uprzejmie informujemy że letnia sesja egzaminacyjna w roku Akademickim 2020/2021 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii, dla kierunków:

prawo, jednolite magisterskie, studia stacjonarne - 5 rok;
prawo, jednolite magisterskie, studia niestacjonarne (wieczorowe) - 5 rok;
prawo, jednolite magisterskie, studia niestacjonarne (zaoczne) - 5 rok;
BB.A., I stopień, studnia stacjonarne - 3 rok;
LLM, II stopień, studia stacjonarne - 2 rok;
administracja, I stopień, studia stacjonarne - 3 rok;
administracja, II stopień, studia stacjonarne - 2 rok;
AIO, II stopień, studia stacjonarne - 2 rok;
administracja, I stopień, studia niestacjonarne - 3 rok;
administracja, II stopień, studia niestacjonarne - 2 rok;
ekonomia, I stopień, studia stacjonarne - 3 rok;
ekonomia, II stopień, studia stacjonarne - 2 rok;
MME, II stopień, studia stacjonarne - 2 rok;
ekonomia, I stopień, studia niestacjonarne - 3 rok;
ekonomia, II stopień, studia niestacjonarne - 2 rok;
kryminologia, I stopień, studia niestacjonarne - 3 rok.

Sesja odbędzie się w dniach:
I termin - 06.05.2021 - 19.05.2021r. z wyłączeniem dnia 13.05.2021r.
II termin - 20.05.2021 - 30.05.2021r. z wyłączeniem dnia 23.05.2021r.