Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zespół ds. wsparcia publikacji zagranicznych

Skład zespołu ds. wsparcia publikacji zagranicznych, powołanego na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr 44/XII/2019 Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie finansowania opracowań naukowych ze środków Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego:

Prof. dr hab. Marek Szydło (przewodniczący)
Prof. dr hab. Dariusz Adamski
Dr Arkadiusz Sieroń
Dr Piotr Nowak
Dr hab. Tomasz Scheffler
Dr Monika Mościbrodzka
Dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Pracownikiem Biblioteki Wydziałowej, upoważnionym na podstawie § 6 ust. 1 uchwały, jest p. Krzysztof Mruszczak.