Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Władze Wydziału

Prodziekan ds. finansów, jakości
i form kształcenia:

 

prof. dr hab. Patrycja Zawadzka

Prodziekan ds. badań naukowych
i współpracy międzynarodowej:

 

dr hab. Bartłomiej Krzan, prof. UWr

Prodziekan ds. studenckich i ogólnych:

 

dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr

Prodziekan ds. kształcenia:

 

dr hab. Barbara Kowalczyk

Kierownik Kolegium Doktorskiego
Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej UWr;
Kierownik Stacjonarnych i Niestacjonarnych
Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych

 

dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr