Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Publiczna obrona

Renata Kopczyk

Informacje: 

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Kopczyk na temat: "Zakaz dyskryminacji w sporcie w prawie Unii Europejskiej" odbędzie się 4 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w sali im. Iwo Jaworskiego (pok.119).

Promotor:
dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci:
dr hab. Robert Grzeszczak, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Mariusz Jabłoński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.