Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Publiczna obrona

Miras Daulenov

Informacje: 

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mirasa Daulenova na temat: "Przepływ towarów, osób, usług i kapitału w umowach międzynarodowych Unii Europejskiej" odbędzie się 14 czerwca 2012 r. o godz. 9.30 w sali im. Iwo Jaworskiego (pok.119).

Promotor:
Dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Recenzenci:
Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, Uniwersytet Gdański
Dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.