Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Publiczna obrona

Bartosz Ziemblicki

Informacje: 

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Ziemblickiego na temat: "Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu" odbędzie się 10.10.2012 r. o godz. 10.00 w sali im. Iwo Jaworskiego (pok.119).

Promotor:

Dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. nadzw. UWr

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Roman Wieruszewski, Polska Akademia Nauk

Dr hab. Barbara Mielnik, Uniwersytet Wrocławski

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.