Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Publiczna obrona

Justyna Michalska

Informacje: 

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że 11 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali im. Iwo Jaworskiego odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Michalskiej na podstawie pracy pt. „Efektywność realizacji konstytucyjnoprawnej odpowiedzialności funkcjonariuszy władzy publicznej”.
Promotor:

  • prof. dr hab. Bogusław Banaszak, Uniwersytet Zielonogórski

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jacek Sobczak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.