Ogłoszenia dla studentów

W dniu 30.03.17 dyżur prof.Pulki przeniesiony na g.17

prof. dr hab. Zbigniew Pulka 30.03.2017 11:45

Szanowni Państwo,

że względu na nieprzewidziane okoliczności dzisiejsze konsultacje nie odbędą się. Za utrudnienia przepraszam.

Z poważaniem
Konrad Lipiński

mgr Konrad Lipiński 30.03.2017 11:31

Uprzejmie informuję, że w związku z gościnnym wykładem Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 31.03.2017 r. (g. 11:30), konsultacje w tym dniu odbędą się w godz. 9:25-11:25

mgr Jolanta Behr 30.03.2017 7:44

Szanowni Państwo,

poniżej podaję wyniki kartkówki z dnia 29.03.2017 r.

Kartkówkę zaliczyły osoby z nr indeksu: 279844, 280565, 285000, 279717, 282481, 293579 (+), 288170 (+), 282217 (+) - gratuluję!

Pozostałe osoby, tj. z nr indeksu: 281191, 280526, 286004, 279665 nie zaliczyły kartkówki.

Uprzejmie informuję, iż wszystkie osoby, które nie uzyskały zaliczenia albo nie przystąpiły do kartkówki zobowiązane są do jej poprawy/napisania najpóźniej do dnia 26.04.2017 r.

mgr Anna Jaskóła 29.03.2017 23:10

Pragnę poinformować, że w dniu 31 marca 2017 r. (piątek) nie będę obecna na konsutacjach z powodu uczestnictwa w posiedzeniu zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Małgorzata Masternak-Kubiak

dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak prof. nadzw. UWr 29.03.2017 19:49

·  Koncesjonowanie działalności gospodarczej.

·  Koncesja a zezwolenie.

·  Prawne warunki udzielenia koncesji.

·  Postępowanie w sprawach o uzyskanie koncesji.

·  Trwałość decyzji koncesyjnej.

·  Nadzór organu koncesyjnego.

·  Zezwolenie jako prawna forma działania administracji gospodarczej.

·  Prawne warunki udzielenia zezwolenia.

·  Działalność regulowana

·  Gmina jako podmiot działalności gospodarczej.

·  Pojęcie gospodarki komunalnej.

·  Organizacyjno - prawne formy wykonywania zadań gminy w sferze użyteczności publicznej i poza tą sferą.

·  Umowne powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej

·  Pojęcie policji administracyjnej w gospodarce i jej rodzaje.

·  Policja urządzeń technicznych (dozór techniczny).

·  Policja handlowa.

·  Policja sanitarna.

·  Praktyki ograniczające konkurencję.

·  Antykonkurencyjna koncentracja gospodarcza.

·  Prawne środki zwalczania praktyk ograniczających konkurencję.

·  Prawne środki zapobiegania antykonkurencyjnej koncentracji.

mgr Paweł Kłusek 29.03.2017 19:31

Bardzo  proszę o pilny kontakt mail ze mną . Sprawa ważna!!!

z poważaniem ACM

dr hab. inż. Anna Ćwiąkała-Małys prof. nadzw. UWr 29.03.2017 18:37

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że jutrzejszy dyżur (30.03.) zostaje przeniesiony na piątek (31.03.) i odbędzie się w godzinach od 9.00. do 11.00. Przepraszam za spowodowane tym utrudnienia. 

 

Pozdrawiam 

R.S. 

dr Radosław Strugała 29.03.2017 17:14

274577  - 3

281721 - 4

279944 - 2

282674 -4,5

279494 - 2,0

281374 - 3

281256 - 2

279696 - 2

numer nieznany - 2

279163 - 5

281740 - 4

281150 - 4

280112 - 3

279148 - 4

282494 -3,5

265 927 - 3

281326 - 3,5

279 130 -4

 

Poprawa kolokwium jest możliwa wyłącznie pisemnie na następnych zajęciach 5 kwietnia.

 

 

 

dr Monika Drela 29.03.2017 17:12

Szanowni Państwo

 

W imieniu Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz działającego na naszym wydzale Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego, serdecznie zapraszam na wykład Rzecznika Praw Obywatelskich dr. A. Bodnara pt. "Bezpieczeństwo praw człowieka i obywatela".

Wykład odbędzie się 31 marca 2017 r. o godz. 11:30 w sali 218a.

 

 

mgr Magdalena Abu Gholeh 29.03.2017 16:54

Strony