Ogłoszenia dla studentów

Szanowni Państwo,

poniżej wyniki z ostatniego kolokwium:

- 272514: 3+

- 273512: 3+

- 271680: 3

- 285020: 3

- 279438: -4

- 284073: 2

- 286419: 5

- 281078: 5

- 283794: 3+

- 282924: 2

- 282833: -3

 

Oceny można poprawić na konsultacja do końca semestru.

Z poważaniem,

Wojciech Lamik

mgr Wojciech Lamik 28.05.2017 13:33

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że najbliższe konsutlacje zamiast 30.05 odbędą się w dniu 29.05 w godz. 15-17.

 

mgr Krzysztof Otręba 28.05.2017 12:51

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z powodu kolizji obowiązków konsultacje w najbliższy czwartek (1.6.) odbędą się w godz. 8.30-10.30.

Ponadto dodatkowe konsultacje odbędą się w we wtorek 6.6. w godz. 10.30-12.00. 

Konsultacje w czwartek 8.6. odbywają się bez zmian (11.15-13.15). 

Przypominam również, że w dn. 12-16.6. przebywam na urlopie wypoczynkowym, a zatem czwartek 8.6. to ostatnia możliwość uzyskania zaliczenia przed zamknięciem protokołów w USOS. 

Z pozdrowieniami

Ariel Przybyłowicz

dr Ariel Przybyłowicz 28.05.2017 9:40

Szanowni Państwo,

na dole w tabeli przedstawiam wyniki kolokwium wraz z oceną końcową (wariant oceny bez kazusów i z kazusami oraz z uwzględnieniem uczestnictwa w konkursie z prawa rzymskiego). 

 

Prace pozostają do wglądu w godzinach konsultacji, w zakresie punktacji odsyłam do ogłoszeń z pierwszego kolokwium (ta sama skala).

 

Numer indeksu

Pkt. 

Ocena z kolokwium

Ocena końcowa

Uwagi

292171

38

3,5

3,5/4 - z kazusami 4/4,5|

możliwość dopytania na wyższą ocenę z prawa zobowiązań

289019

37

3,5

3/3,5 - z kazusami 3,5/4

możliwość dopytania na wyższą ocenę z prawa rzeczowego

288310

37

3,5

4,5 - z kazusami 5 

(uwzględniony konkurs)

292500

48

4,5

4,5/5 -  z kazusami 5

 

289083

46

4

 4 -  z kazusami 4,5

 

292065

29

2

 

konieczność poprawy kolokwium

288570

35

3

3,5 - z kazusami 4

 

291594

43

4

4,5/5 - z kazusami 5

(uwzględniony konkurs)

290963

31

3

4,5 - z kazusami 5 

(uwzględniony konkurs)

dr Mateusz Szymura 27.05.2017 21:15

Szanowni Państwo,

oceny z dzisiejszego testu zostały wprowadzone do USOS.

Gratuluję Państwu uzyskanych wyników.

Proszę o sprawdzenie poprawności wpisanych ocen. Uwagi w przypadku ewentualnej pomyłki we wpisie oceny do USOS  można zgłaszać do 03.06 drogą mailową lub osobiście podczas konsultacji.

Prace dostępne są do wglądu na najbliższych konsultacjach.

Ostateczny termin przystąpienia do zaliczenia wykładu, dla osób które nie pisały dziś testu, to konsultacje 03.06.

 

DC

dr Dominika Cendrowicz 27.05.2017 18:58

Uprzejmie przypominam, że począwszy od nadchodzacego tygodnia (tj. 29.05-2.06), moje konsultacje odbywać się będą w środy w godzinach 9.30-11.30.

Z poważaniem

Edyta Rutkowska-Tomaszewska 

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska 27.05.2017 17:05

W materiałach dla studentów zamieściłem wyniki kolokwium wraz z propozycjami ocen końcowych.

mgr Artur Halasz 27.05.2017 15:47

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z PUiEU gr. 8 SSA:

 

291320 dst+
293011 dst
289241 db+
290506 db
290162 bdb
289909 db
289973  dst+
290277 dst+
291534 dst
293244 bdb
283360 dst
291753 db-
290408 dst
288586 bdb
289608 db
292564 db+
289425 db-
292426 dst
291177 db+
289676 - proszę o kontakt mailowy
291404 db-

Przypominam o możliwość jednokrotnej poprawy każdej oceny. Poprawa możliwa jest na konsultacjach lub ostatnich zajęciach.

z wyrazami szacunku,
Barbara Zyzda

mgr Barbara Zyzda 27.05.2017 15:11

Szanowni Państwo,

 

najbliższe konsultacje, zamiast czwartku, 1 czewca, odbędą się we wtorek, 30 maja, o godz. 14:15.

 

Z poważaniem

Konrad Lipiński

mgr Konrad Lipiński 27.05.2017 13:25

Egzamin przedterminowy z zakresu prawa karnego, dla studentów ZSP, odbędzie się w dniu 10 czerwca ( sobota ), godz. 10.00, pok. 207 bud.A. Forma egzaminu ma charakter ustny. Przystąpić do egzaminu przedterminowego mogą osoby, które uzyskały z konwersatorium ocenę bardzo dobrą ( 5,0) i  okażą przed egzaminem dokument potwierdzający uzyskanie tej oceny.

dr Piotr Góralski 27.05.2017 9:46

Strony