Jesteś tutaj

Ogłoszenia dla studentów

Szanowni Państwo,

Konsultacje zaplanowane na dzień 21 września 2018 r. odbędą się w dniu 27 września 2018 r.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kułak

dr Krzysztof Kułak 20.09.2018 19:17

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że właśnie wpisałam do USOS  oceny z egzaminu z Prawa rzeczowego i spadkowego, pisane dzisiaj przez osoby z II terminem przywróconym z tego egzaminu oraz osoby z piątego roku studiów z przyznanym dodatkowym terminem dziekańskim. Proszę o sprawdzenie, czy w przypadku każdej z osób, które pisały dzisiaj egzamin, ocena w USOS jest widoczna. W razie jej braku proszę niezwłocznie sygnalizować to mailem (na mail: joanna [dot] kuzmicka-sulikowskaatuwr [dot] edu [dot] pl) dziś do godz. 16.00. 
                                 dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska 20.09.2018 13:55

uprzejmie informuję, że zmianie uległ termin konsultacji. Od dnia dzisiejszego do końca semestru konsultację będą odbywać się w środę w godz. 15:00-17:00.
 

dr hab. Łukasz Błaszczak prof. nadzw. UWr 20.09.2018 8:50

Szanowni Państwo,
Na platformie e-Learningowej Biblioteki Uniwersyteckiej uruchomione zostało e-szkolenie z zakresu ORCID: zakładanie konta, powiązanie z profilami ResearcherID i ScopusID.
Szkolenie jest dostępne dla każdego po zalogowaniu jako GOŚĆ.

Link do szkolenia dostępny jest również na pierwszej stronie bazy Bibliografia Pracowników i Doktorantów UWr.

http://elearning.bu.uni.wroc.pl/course/view.php?id=40

mgr Joanna Mroczko-Sidorowicz 19.09.2018 13:10

Bardzo przepraszam ale z powodu choroby dzisiejsze konsultacje zostają odwołane. Dodatkowe konsultacje odbędą się we wtorek 25.09.18 r. o g. 9.00. Rafał Kowalczyk

dr Rafał Kowalczyk 19.09.2018 7:51

Szanowni Państwo,
moje najbliższe konsultacje będą odbywać się:
1. 20 IX 2018, godz. 13-15.
2. 27 IX 2018, godz. 14-16.
Osoby planujące przybyć na konsultacje proszę o wcześniejszą sygnalizację tego zamiaru drogą mailową.
Pozdrawiając,
PJ

dr Paweł Jabłoński 18.09.2018 17:45

Szanowni Państwo,
 uprzejmie informuję, że oceny uzyskane z egzaminu przez osoby, które zdawały egzamin z Prawa rzeczowego i spadkowego w dniu 13 września 2018 r. (jako egzamin w II terminie, jeśli nie zdały go w przypadku przywrócenia I terminu na wrzesień albo jako egzamin w II terminie przywróconym, jeśli złożyły należycie udokumentowany wniosek o przywrócenie tego terminu z usprawiedliwieniem nieobecności na nim) zostały przeze mnie wpisane do systemu USOS. Ewentualny brak oceny proszę sygnalizować niezwłocznie mailowo (na adres: joanna [dot] kuzmicka-sulikowskaatuwr [dot] edu [dot] pl) do czwartku 20 września 2018 r. do godz. 11.00 albo osobiście podczas konsultacji w czwartek 20 września 2018 r. w godz. 10.00-11.00 w gab. 104 w bud. A (podczas tych konsultacji osoby zainteresowane mogą obejrzeć swoje prace egzaminacyjne).
       Ponadto informuję, że w dniu 20 września 2018 r. od godz. 10.00 w gab. 104 w bud. A odbywać się będzie II termin przywrócony egzaminu z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe dla osób, które złożyły o to należycie udokumentowany wniosek z usprawiedliwieniem przyczyny nieobecności na II terminie egzaminu. Szczegółowe informacje, w tym o przywróceniu terminu egzaminu oraz konkretna wyznaczona godzina zdawania egzaminu zostały przeze mnie przesłane poszczególnym wnioskodawcom indywidualnie drogą mailową. Niniejsze dotyczy także wniosków złożonych osobiście w sekretariacie Instytutu Prawa Cywilnego lub przesłanych drogą pocztową lub przesyłką kurierską, które wpłynęły do dzisiaj włącznie (osoby, które złożyły tą drogą wnioski, proszę o sprawdzenie studenckich skrzynek mailowych, gdzie powinien być mail z informacją o rozpatrzeniu wniosku i terminie egzaminu).
W przypadku, gdyby którakolwiek z osób, które złożyły wniosek o przywrócenie II terminu egzaminu nie otrzymała jednak na niego odpowiedzi, proszę o niezwłoczny kontakt drogą mailową. W czwartek 20 września 2018 r. w godz. 10.00-12.00 odbywa się bowiem ostateczny II przywrócony termin egzaminu z Prawa rzeczowego i spadkowego, ostatni przed zamknięciem protokołu egzaminacyjnego w USOS.

Ponadto, udzielając odpowiedzi na zapytania mailowe w tej sprawie, informuję, że nie ma przeszkód ku temu, by osoby, które z różnych przyczyn nie były w stanie przybyć na konsultacje 13 września 2018 r. celem obejrzenia swojej pracy egzaminacyjnej z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe uczyniły to podczas najbliższych konsultacji w czwartek 20 września 2018 r. w godz. 10.00-12.00.

                                                                                              dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska

 

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska 18.09.2018 15:06

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że konsultacje USOS związane z egzaminem poprawkowym z prawa międzynarodowego publicznego zostaną przeprowadzone w czwartek, 20 września, godz. 12.00, pok. 104C.
Z poważaniem,
Artur Kozłowski

dr hab. Artur Kozłowski prof. nadzw. UWr 18.09.2018 9:58

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że konsultacje zaplanowane na 19 IX nie odbędą się z powodu udziału w konferencji. W sprawach pilnych bardzo proszę o kontakt mailowy.

Dear All,
please be informed that I have to cancel my office hours planned for September 19th. My apologies. If you were planning on coming to my office hours tomorrow, please get in touch with me via e-mail and I'll do my best to help you out.

Dominika Cendrowicz

dr Dominika Cendrowicz 18.09.2018 9:32

Lista osób do przyjęcia w II turze na stacjonarne studia I stopnia na kierunek Bachelor of Business and Administration na WPAiE UWr w roku akademickim 2018/2019 pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów w dniach 19-21 września 2018 r.

dr Monika Mościbrodzka 18.09.2018 9:13

Strony