Ogłoszenia dla studentów

Szanowni Państwo,  obrony prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) przygotowywanych pod moim kierownictwem  po wakacjach odbędą się wyłącznie - jak wiadomo w wcześniejszych ustaleń i ogłoszeń - w dniu 25 września 2017 r. (poniedziałek) w pok. 401 w budynku A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii (Gabinet Pana Prof. dra hab. Leona Kieresa). Ostateczna godzina rozpoczęcia obron to  godz. ok. 11:30 (niezwłocznie po posiedzeniu Rady Wydziału WPAE). Proszę jednak o przybycie w dniu obrony przed pok. 401A najpóźniej na godz. 11:15 z protokołem egzaminu dyplomowego pobranym uprzednio z dziekanatu, gdyż wcześniej ustalimy kolejność wejść na egzamin dyplomowy. Przed egzaminem proszę sprawdzić w dziekanacie czy nie wstępują okoliczności uniemożliwające dyplomantowi przystępienie do egzaminu (np. nierozliczona karta biblioteczna itd.).  Wybieracjąc  się na egzamin dyplomowy proszę uwzglednić "chochliki podróżnicze" czy inne "obiektywne" trudności nie pozwalające na terminowe przybycie na egzamin dyplomowy. Prosze  rzetenie przygotować się do egzaminu dyplomowego, zwłaszcza znanych od dawna Państwu z seminarium  pytań losowanych przez dyplomanta [(2 pytania egzamin magisterski (z puli 30 pytań)); 1 pytanie egzamin licencjacki (z puli 15 pytań))   + pytanie jedno "z pracy" od recenzenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań proszę o kontakt (dyżur, mail, itd. Planuje się, że komisji egzminu dyplomowego będzie przewodniczyć Pan Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski. Recenzentem prac dyplomowych ma być Pan Dr Krzysztof Horubski. Jest to jedyny powakacyjny termin egzaminu dyplomowego  (tj. 25 września 2017 r. (poniedziałek)). Do zobaczenia. Z poważaniem, promotor

prof. dr hab. Karol Kiczka 22.09.2017 23:27

 

Niniejszym zawiadamiam, że moje najbliższe konsultacje odbędą się w poniedziałek 25-go września o godz. 8.00.

 

dr hab. Aleksander Cieśliński

dr hab. Aleksander Cieśliński 22.09.2017 15:59

W najbliższym tygodniu dyżurować będę w poniedziałek (25.09) od godziny 9.15 do 10 i od g.11 do 12.

Krzysztof Zagrobelny 

dr hab. Krzysztof Zagrobelny 22.09.2017 8:28

Zapoznanie się z  pracami  jest możliwe 22.09.17 r. godz. 10.00 - 10.30 pokój 118 (budynek A, I piętro)

mgr Beata Blicharz 20.09.2017 11:50

Szanowni Państwo,

informuję, że oceny wszystkich osób, które dziś zdawały u mnie egzamin w II terminie przywróconym oraz dodatkowym terminie dziekańskim wpisałam do systemu USOS. Proszę o weryfikację, czy u wszystkich z Państwa ocena się pojawiła oraz czy zgadza się z oceną wystawioną. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać drogą mailową do jutra do godz. 9.30.

                                                                                   dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska

dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska 19.09.2017 19:27

Z powodu wyjazdu na konferencję  konsultacje w dniu 21 września 2017 r. będą trwały jedną godzinę (skończą  się o 11.30).

prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz 19.09.2017 13:46

Informuję, że ostatnim terminem, w którym można zdawać egzamin z Prawa rodzinnego jest 20 września 2017 r. (godz. 10.30, pok. 109 w bud. A). Możliwość tę mają osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną w przywróconym pierwszym terminie oraz osoby, które składały uwzględnione wnioski o przywrócenie II terminu.

dr Krzysztof Gołębiowski 19.09.2017 10:16

Najbliższe konsultacje środa 20.09.2017 o godz. 10. 

dr Urszula Banaszczak-Soroka 19.09.2017 7:54

Uprzejmie informuję, że moje konsultacje we wrześniu, oprócz odbytych już w dniu 13 września w g. 9.30-11.30, odbywać się będą w następujących terminach:

 19 września br. (wtorek) g. 13.00-15.00

  26 września br. (wtorek) g. 10.00-12.00

Z poważaniem

Edyta Rutkowska-Tomaszewska

dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska 18.09.2017 20:56

Szanowni Państwo,

informuję, że na podstawie wniosków, jakie spłynęły od czasu poprzedniego ogłoszenia w tej sprawie, przywróciłam II termin egzaminu z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe osobom o następujących numerach indeksów:

151831

230466

222396

Osobom tym termin ten przywracam na 19 września 2017 r. godz. 11.40 gab 104 bud. A. 

 

                                                                                     dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska

dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska 18.09.2017 18:55

Strony