Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Dziekana wszystkim studentom zostały utworzone konta pocztowe w domenie @student.prawo.uni.wroc.pl i wszelka korespondencja elektroniczna będzie wysyłana właśnie na te adresy.

Prosimy o zweryfikowanie poprawności działania konta oraz o jego wykorzystywanie w kontaktach z pracownikami Wydziału.

Pracownia Badan Praw Orientalnych zaprasza na spotkanie naukowe.

 

Zapraszamy wszystkie chętne i kreatywne osoby, do włączenia się do prac redakcji nowego czasopisma wydziałowego pt.: ,,Co w PRAWIE piszczy"!

Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek (9.12.2014) o godz. 15:00 w s. 307 A.

Jeśli jesteś zainteresowany aktywnym działaniem w ramach KN ISKRA - proszę wypełnij formularz rekrutacyjny do 9.12.2014 r. włącznie.

 

Z wybranymi osobami skontaktujemy się mailowo i zaprosimy je na spotkanie rekrutacyjne!

 

http://www.kn.iskra.uni.wroc.pl/p/rekrutacja.html

szczegóły w pliku załącznika

Strony