Pracownia Badan Praw Orientalnych zaprasza.

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich na spotkania Koła Naukowego Filozofii Prawa. W roku akademickim 2014/2015 rozpoczynamy cykl poświęcony problematyce związków prawa i polityki. Praca nad tym zagadnieniem przewidziana jest na cztery najbliższe semestry, zaś jej zwieńczeniem ma być studencko-doktorancki panel na organizowanym w 2016 roku we Wrocławiu Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa.

Najbliższe spotkanie Koła odbędzie się w piątek (21 XI) o godz. 18.00 w pok. 301, bud. A. Pozostajemy przy lekturze rozdziału i podsumowania z "Polityczności" Chantal Mouffe oraz fragmentu "Polityki wrażliwości" Michała Pawła Markowskiego (s. 54-61 "Prywatne i publiczne"). Teksty dostępne za pomocą odnośników na stronie: http://knfp.uni.wroc.pl/news/.

 Serdecznie zapraszamy. 

P. Jabłoński

„NON OMNIS MORIAR. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane zagadnienia dziedziczenia oraz swoboda działalności funeralnej”

    Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w dniu 21 listopada 2014 r. (piątek).

     Konferencja będzie poświęcona szeroko zorientowanej problematyce prawnej związanej ze śmiercią człowieka i jego pochówkiem. Zamierzamy zająć się na niej nie tylko ochroną dóbr osobistych post mortem, prawem cmentarnym, zagadnieniami prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i medycznego dotyczącymi zmarłych oraz wybranymi aspektami dziedziczenia, ale także doniosłą gospodarczo problematyką działalności funeralnej, w tym swobody takiej działalności. Nasze zainteresowanie budzi doniosła legislacyjnie problematyka przyszłego, od lat przygotowywanego nowego prawa cmentarnego. Nie jest wykluczone włączenie do programu konferencji także innych, zaproponowanych przez uczestników, zagadnień prawnych odnoszących się do problematyki związanej z losem człowieka po śmierci.

    Wolę czynnego uczestnictwa w konferencji zgłosiło ponad 90 badaczy prawa z Czech, Federacji Rosyjskiej, Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Polski, Tadżykistanu i Ukrainy, wśród których nie brakuje praktyków. W konferencji wezmą udział także duchowni ewangeliccy, muzułmańscy, prawosławni i żydowscy oraz medycy.

    Sponsorami konferencji są Izba Komornicza we Wrocławiu, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, Krajowa Rada Notarialna oraz Polska Izba Pogrzebowa.

    Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty, a wykłady konferencyjne zostaną opublikowane w monografii.

 

prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

dr hab. Jacek Mazurkiewicz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Jarosław Turłukowski

mgr Daniel Karkut

 

Szanowni Państwo,

mamy ogromną przyjemność zaprosić na konferencję inaugurującą działalność Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta, pt: "Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych".

 

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2014 r. w Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Studentom i doktorantom za uczestnictwo w konferencji, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia, zostaną wystawione certyfikowane zaświadczenia.

 

Serdecznie zapraszamy.

Witamy na nowej stronie!

Jeszcze nie wszystkie funkcje działają dlatego prosimy o wyrozumiałość. Stara strona dostępna jest pod adresem: prawo-old.prawo.uni.wroc.pl

Strony