Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Studia jednolite magisterskie

PRAWO - studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) trwają 10 semestrów 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2018/2019 i wcześniejszych został przyjęty uchwałą Nr 88/V/2013 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Prawo. 
Program studiów obowiązujący studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 został przyjęty uchwałą Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim.