Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Rekrutacja Erasmus+ dla kierunków Prawo i Administracja

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 7 Styczeń, 2015 - 13:36

Rekrutacja na studia i praktyki (rok akademicki 2015/2016) w ramach programu Erasmus+ dla Studentów studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich oraz Doktorantów kierunków Prawo i Administracja zostanie przeprowadzona  22 stycznia 2015r. (czwartek) od godz. 9:00 w sali 118, bud. A (pokój prodziekański).

 

Przystępując do rozmowy rekrutacyjnej, Kandydat przedstawia:

1.     Krótki życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia w studiach (w j. polskim)

2.     list motywacyjny z uzasadnieniem celowości odbycia studiów/praktyki za granicą (w j. polskim)

3.     zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych lub Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych potwierdzające znajomość języka lub uznany w Studium za równoważny certyfikat językowy.

4.     zaświadczenie z Dziekanatu o dotychczasowej średniej ocen ze studiów Z tego obowiązku zwolnieni są studenci stacjonarnego Prawa (listę ze średnimi przekaże Dziekanat SSP)

5.     wstępne porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) dla programu Erasmus Studia (dokument powinien zawierać wstępną listę wybranych przedmiotów w uczelni przyjmującej; wybór przedstawiony jest Komisji do akceptacji) lub tzw. Letter of Acceptance od firmy/instytucji deklarującej przyjęcie studenta na praktykę (wszystkie formularze dostępne są na www Biura Współpracy Międzynarodowej UWr.) Kandydat może przedstawić większą ilość programów, o ile wskaże alternatywną uczelnię.

 

W/w dokumenty przedkłada się w trakcie rekrutacji w białej papierowej teczce opisanej w następujący sposób: 1. imię i nazwisko, 2. kierunek, tryb i rok studiów, 3. nr telefonu, 4. e-mail oraz 5.nazwę uczelni/instytucji docelowej (można podać więcej niż jedną).

 

Kandydaci proszeni są również o przesłanie do 19 stycznia br. (poniedziałek) do godz. 20:00 zgłoszenia udziału w rekrutacji na adres bakratprawo.uni.wroc.pl (), KONIECZNIE wpisując w temacie wiadomości „Erasmus+ REKRUTACJA” i nazwę kraju docelowego.

 

Dla programu Erasmus Studia wymagana minimalna średnia ocen to 3,75 a ocena z języka: 4,0.