Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zapisy na seminarium z postępowania cywilnego SNP Zaoczne

dr hab. Izabella Gil prof. UWr - 17 Październik, 2014 - 20:24

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na seminarium z postępowania cywilnego (szeroko rozumianego, albowiem obejmującego zakresem tematycznym przyszłych prac magisterskich : postępowanie cywilne rozpoznawcze - proces i postępowanie nieprocesowe, zabezpieczające, egzekucyjne, arbitrażowe, międzynarodowe, jak i postępowanie upadłościowe, czy rejestrowe).

W przypadku kiedy liczba kandydatów na seminarium będzie większa niż miejsc (9), to kryteriami kwalifikacyjnymi decydującymi o możliwości przyjęcia na seminarium będą sporządzone w formie pisemnej : zainteresowania związane z napisaniem przyszłej pracy magisterskiej, średnia ocen z przedmiotów cywilistycznych (prawa cywilnego - rzeczowego i zobowiązań, prawa rodzinnego).

Zapisy na seminarium dla SNP Zaoczne - IV rok w  dniu18 października 2014r. w pokoju 102 bud. A, od godz. 13:15.