Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Publiczna obrona

Krzysztof Mucha

Informacje: 

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Muchy na podstawie pracy: ”Odnawialne źródła energii – obowiązki państwa i partycypacja obywateli” odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 r. o godz. 8.30 w sali im. Iwo Jaworskiego (pok.119).

 

Promotor:

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak, Uniwersytet Zielonogórski

 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Wojciech Orłowski, prof. nadzw. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.