Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Informacje i ogłoszenia Sekcji Pomocy Materialnej

STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA - ROK AKADEMICKI 2023/2024

mgr Agnieszka Jezierna - 1 Wrzesień, 2023 - 10:22

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, zobowiązani są skontaktować się z koordynatorem na danym wydziale (właściwy pracownik  dziekanatu będący „redaktorem wniosków”) w celu założenia konta „redaktora pomocniczego” (dla zainteresowanego studenta).

Strony