Jesteś tutaj

Prawo

Studia prawnicze przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w organach sprawiedliwości, policji, w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz organach administracji rządowej i samorządowej. Temu celowi służy program studiów, który zawiera przedmioty kierunkowe (między innymi prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo finansowe, postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie administracyjne) i tzw. przedmioty blokowe wybierane przez studentów w powiązaniu z seminarium magisterskim. Program studiów obejmuje również przedmioty ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo rzymskie, historia państwa i prawa, historia doktryn politycznych i prawnych). Zajęcia prowadzone są w postaci wykładów i konwersatoriów. Studia prawnicze trwają 5 lat (10 semestrów).