Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Przewód doktorski

mgr Mateusz Szymura

Temat: 
Zlecenie i agencja w dziełach szkockich pisarzy instytucjonalnych
Termin: 
poniedziałek, 17 Październik, 2016 - 12:00
Miejsce publicznej obrony: 
Sala im. Iwo Jaworskiego pok. 119; ul. Uniwersytecka 22/26; Wrocław
Miejsce złożenia rozprawy: 
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr