Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

prezentacje multimedialne prawo administracyjne

dr Maciej Błażewski - 21 Maj, 2015 - 23:34
Załączniki: 
Plik prezentacja 1 administracja publiczna.pptxPlik prezentacja 2 zasady prawa administracyjnego.pptxPlik prezentacja 3 formy działania administracji publicznej.pptxPlik prezentacja 4 interes prawny.pptxPlik prezentacja 5 cudzoziemcy.pptxPlik prezentacja 6 dowód osobisty ewidencja.pptxPlik prezentacja 7 akty stanu cywilnego.pptxPlik prezentacja 8 zmiana imienia i nazwiska.pptxPlik prezentacja 10 gospodarka nieruchomościami 1.pptxPlik prezentacja 12 gospodraka nieruchomości 2.pptxPlik prezentacja 13 kontrola i nadzór.pptxPlik Źródła prawa administracyjnego.pptxPlik Naczelne i centralne organy administracji publicznej.pptxPlik Prawo budowlane reglamnetacja procesu budowlanego.pptxPlik Odpowiedzialność administracji publicznej.pptxPlik Samorząd terytotialny.pptxPlik Podmioty procesu budowlanego.pptxPlik Proces projektowania Warunki techniczne.pptxPlik PB Budowa.pptxPlik PrWyk 5 cywilne aspekty.pptxPlik PrWyk 6 reglamentacja.pptxPlik PrWyk 7 Proces utrzymania obiektu budowlanego.pptxPlik PrWyk 8 Rozbiórka fakultatwyna.pptxPlik PrWyk 9 Rozbiórka obligatoryjna.pptxPlik WykBezp 1 Procedury 012016.pptxPlik WykBezp 2 Zakres obowiązywania 012016.pptxPlik WykBezp 3 Podmoty i uczestnicy 012016.pptxPlik WykBezp 4 Stadia postępowania administracyjnego 012016.pptxPlik WykBezp 5 Ustawy Szczególne 012016.pptxPlik Prezentacja 14 Prawo o zgromadzeniach.pptxPlik Prezentacja 15 Prawo o imprezach masowych.pptxPlik prezentacja NGO — kopia.pptxPlik prezentacja 5 cudzoziemcy.pptxPlik Szkolnictwo Wyższe 1.pptxPlik Szkolnictwo Wyższe 2a.pptxPlik dokument paszportowy.pptxPlik wych w trzeź.pptxPlik Praca dyplomowa opis.docxPlik Pomoc społeczna.pptx