Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Mateusz Niedźwiecki

Kontakt: 

pokój 108, budynek B, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław,
mail: mateusz.niedzwieckiatuwr.edu.pl

Email:
256883 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:

  • 12 maja 2024 r. - 13:00 - 14:00.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w konsultacjach proszone są o przesłanie wcześniej wiadomości mailowej.

Działalność naukowa: 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

 

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dowody i postępowanie dowodowe w procesie cywilnym” (Lublin, 21 lutego 2017 r.),  wygłoszenie referatu pt. „Wykaz inwentarza jako dowód z dokumentu i nowa instytucja prawa spadkowego”,

2. Ogólnopolska konferencja naukowa „Testament prawie polskim” (Toruń, 6 kwietnia 2017r.), wygłoszenie referatu pt. „Podpis spadkodawcy jako element obligatoryjny testamentu holograficznego – jego istota, rola i konsekwencje wadliwości”,  

3. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Hipokrates przed sądem” (Wrocław, 26 maja 2017 r.), wygłoszenie referatu pt. „Odpowiedzialność cywilna lekarza powołanego na biegłego sądowego za błędnie sporządzone lub sfałszowane opinie” .

4. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Ochrona praw konsumenta - wyzwania i rozwiązania" (Olsztyn, 15 lutego 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Przewłaszczenie na zabezpieczenie-wybrane aspekty w kontekście ochrony praw konsumenta".

5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Środki zaskarżenie w postępowaniu cywilnym" (Lublin, 1 marca 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Zaskarżenie odmowy dokonania czynności notarialnej - istota, charakter oraz przebieg postępowania".

6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych" (Warszawa, 15 marca 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Małoletni jako nabywca w świetle tzw. ustawy deweloperskiej – wybrane aspekty".

7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pełnomocnik w postępowaniu cywilnym” (Warszawa, 22 marca 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Dopuszczalność potwierdzenia przez stronę czynności w postępowaniu dokonanych przez osobę działającą jako pełnomocnik strony, która nie może być jednak pełnomocnikiem".

8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - I Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego (Białystok, 16 grudnia 2019 r.), wygłoszenie referatu pt. "Prosta spółka akcyjna - nowy model działalności gospodarczej w polskim systemie prawnym".

9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Reforma Procedury Cywilnej w Teorii i Praktyce (Lublin, 3 marca 2020 r.), wygłoszenie referatu pt. "Dowód z opinii biegłego w obliczu zmian Kodeksu postępowania cywilnego".

10. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Odpowiedzialność deliktowa w polskim prawie cywilnym" (Poznań, 1 sierpnia 2020 r., konferencja online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams), wygłoszenie referatu pt. "Biegły sądowy w postępowaniu cywilnym a jego odpowiedzialność deliktowa".

11. I Ogólnopolska Konferencja Cywilnoprocesowa pt. "Nowelizacja KPC 2019 - pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty" (Warszawa, 15 października 2020 r., konferencja online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams), wygłoszenie referatu pt. "Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sporządzonej na zlecenie organu władzy publicznej w innym postępowaniu sądowym".

12. IV Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych - Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym (Zielona Góra, 26 października 2020 r.), wygłoszenie referatu pt. "Dowód z opinii biegłego w postępowaniu uproszczonym ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r.".