Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

mgr Magdalena Naskręt

Ph.D. Student

Email:
273009 [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:

pok. 510 bud. A

Konsultacje weekendowe:
2024-02-24 16:00-17:00 (online)
2024-03-10 16:00-17:00 (online)
2024-04-07 16:00-17:00 (online)
2024-05-11 16:00-17:00 (online)
2024-05-25 13:00-14:00 (online)
 
Konsultacje w tygodniu:
2024-02-26 18:30-19:30 (stacjonarnie)
2024-02-27 18:00-19:00 (online)
2024-03-04 18:30-19:30 (stacjonarnie)
2024-03-05 18:00-19:00 (online)
2024-03-11 18:30-19:30 (stacjonarnie)
2024-03-12 18:00-19:00 (online)
2024-03-18 18:30-19:30 (stacjonarnie)
2024-03-19 18:00-19:00 (online)
2024-03-25 18:30-19:30 (stacjonarnie)
2024-03-26 18:00-19:00 (online)
2024-04-08 18:30-19:30 (stacjonarnie)
2024-04-09 18:00-19:00 (online)

Konsultacje odbywać się będą w formie stacjonarnej a także elektronicznej za pośrednictwem platformy Ms Teams. Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres poczty wydziałowej.
 

Research career: 

Zainteresowania naukowe koncentrują się w głównej mierze wokół ogólnego prawa podatkowego (przede wszystkim postępowania podatkowego) oraz szczegółowego prawa podatkowego. 

Problematyka realizowana w ramach pracy naukowej dotyczy rozważań, które obejmują zarówno płaszczyznę prawa krajowego, jak i prawa unijnego i dotyczą zagadnień w dziedzinach prawa podatkowego, prawa konstytucyjnego i praw człowieka.

Zagadnienia poddawane szczególnej analizie dotyczą kwestii takich jak:

- ochrona praw podatnika w świetle Karty Praw Podstawowych i orzecznictwa TSUE,
- środki zaskarżania decyzji i postanowień w prawie podatkowym,
- zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika,
- indywidualne interpretacje podatkowe,
- nadużycie przepisów o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.