Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Damian Drabik

Kontakt: 

pokój 202, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
297515 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,

konsultacje w semestrze letnim odbywały będą się w pokoju 202 bud. A w następujących terminach:

23.03.2024 r. godz. 12:00 - 13:00
07.04.2024 r. godz. 17:00 - 18:00
28.04.2024 r. godz. 15:30 - 16:30
18.05.2024 r. godz. 13:00 - 14:00
02.06.2024 r. godz. 12:00 - 13:00
08.06.2024 r. godz. 14:00 - 15:00
15.06.2024 r. godz. 12:00 - 13:00

Ponadto, w sprawach bieżących zapraszam do kontaktu mailowego lub na platformie MS Teams.

 

Działalność naukowa: 

Czynny udział w konferencjach naukowych:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczne i etyczne dylematy prawa" (15.12.2023 r.) z referatem "Dlaczego tzw. bezwzględne dożywocie to złe rozwiązanie?"
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne problemy ochrony praw człowieka" (9.12.2023 r.) z referatem "O kontrowersjach związanych z tzw. bezwzględnym dożywociem"
 • Międzynarodowa Konferencja Doktorancka "Nauki społeczne w badaniach młodych naukowców" (5-6.12.2023 r.) z referatem "Anormalna sytuacja motywacyjna w prawie karnym"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. dra Macieja Kłodawskiego "Współczesne problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce" (17.05.2023 r.) z referatem "Punitywność polskiego społeczeństwa i jej wpływ na tworzenie prawa"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Filiacje prawa" (9.12.2022 r.) z referatem "Jak teorie kryminologiczne wpłynęły na prawo karne?"
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa e-Crime Scene "Dowody w kryminalistyczno-prawnym ujęciu" (14-15.12.2021 r.) z referatem "Dlaczego świadek się myli? Problematyka błędów w zeznaniach świadków"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Instrukcja obsługi strachu" (13-14.05.2021 r.) z referatem "Strach przed przestępczością - perspektywa kryminologiczna i politycznokryminalna"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kryminologiczne ujęcie przestępczości w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID-19" (22.04.2021 r.) z referatem "Założenia wybranych teorii kryminologicznych a sytuacja w dobie pandemii COVID-19"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa e-Crime Scene "Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym" (21-22.04.2021 r.) z referatem "Wiktymizacja wtórna ofiar przestępstwa zgwałcenia"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Innowacje, które zmieniły świat" (9-10.01.2021 r.) z referatem "Największe innowacje w historii więziennictwa"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne wyzwania wiktymologii" (22.05.2020 r.) z referatem "Alkohol jako czynnik wiktymogenny"
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "24 godziny kryminalistyki" (10-11.01.2020 r.) z referatem "Kryminologiczne i wiktymologiczne aspekty przestępstwa zgwałcenia"
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych" (12.12.2019 r.) z referatem "Relacja sprawca-ofiara w genezie samobójstwa poagresyjnego"
 • XIV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Talenty 2019" (22-24.11.2019 r.) z referatem "Dlaczego ludzie czynią zło? Teorie kryminologiczne kiedyś i dziś"
 • Kongres Kryminologiczny (25-26.09.2019 r.) z referatem "Ofiara przestępstwa zgwałcenia. Aspekty prawnokarne i wiktymologiczne"

Udział w wydarzeniach popularyzujących naukę:

 • Razem do sesji - powrótki przedsesyjne z ELSA Wrocław (11.06.2024 r.) - prelekcja powtórkowa z prawa karnego
 • Laureat w konkursie "Popularyzacja - Grywalizacja" (październik 2023) w kategorii najlepsze wideo za kanał "Okiem Kryminologa" na platformie Youtube.
 • Razem do sesji - powrótki przedsesyjne z ELSA Wrocław (27.06.2023 r.) - prelekcja powtórkowa z prawa karnego
 • Prelekcja dla Koła Naukowego Prawa Karnego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (31.05.2023 r.) - "Największe kontrowersje nowelizacji Kodeksu karnego"
 • XIX Dni Kryminalistyki z ELSA Wrocław (20-27.03.2023 r.) z prelekcją "Kryminologia i prawo karne wobec osób z zaburzeniami psychicznymi"
 • "Sesja zero" - prelekcja dotycząca kierunku studiów kryminologia na WPAiE UWr (8.05.2021 r.)
 • "Studia na horyzoncie" - prelekcja dotycząca kierunku studiów kryminologia na WPAiE UWr (16.09.2020 r.)
 • "Studia na horyzoncie" - prelekcja dotycząca kierunku studiów kryminologia na WPAiE UWr (25.10.2019 r.)