Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

mgr Jędrzej Jachira

Ph.D. Student

Kontakt: 

zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną: jedrzej.jachiraatuwr.edu.pl 
 

Email:
jedrzej.jachira [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze letnim 2020 r. odbywają się w gab. 205B w piątki, w godzinach 17.00 - 18.00.

 

 

Research career: 

Doktorant w Instytucie Historii Państwa i Prawa (Zakład Prawa Rzymskiego), wcześniej asystent naukowy w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor m.in. monografii naukoweja także artykułów naukowych wydanych w języku polskim i angielskim. Absolwent kursów o tematyce prawnomiędzynarodowej na Oxford University w Wielkiej Brytanii. 

W przedmiocie jego zainteresowań naukowych połączonych z praktyką, pozostają umowy kredytów hipotecznych powiązanych kursem waluty obcej (zwłaszcza franka szwajcarskiego) oraz zawarte w nich postanowienia niedozwolone. Prowadzi badania dotyczące procesów cywilnych w tych sprawach, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa polskich sądów dotyczących spraw tzw. frankowiczów w latach 2017-2019. W tym zakresie jest autorem artykułów naukowych oraz innych publikacji z jego udziałem.

Efektem prowadzonych dotychczas badań w latach 2016-2019 były m.in. takie pozycje jak:

Monografie
Forum Shopping w konsumenckich postępowaniach upadłościowych w Unii Europejskiej”, wydawnictwo AT Group, Kraków 2017 r.

Artykuły naukowe
Substantive consequences of an unfair term concerning double indexation clause in mortgage loan agreement under Directive 93/13/EEC”, w: Central and Eastern European Journal, 2019 r.  (8 pkt wd. listy ministerialnej),
- “Zarządzanie dywersyfikacją dostaw energii na przykładzie projektów PCI”, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2019 r. (14 pkt wd. listy ministerialnej na dzień publikacji),
„Prawne aspekty zarządzania ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie”, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2019 r. (14 pkt wd. listy ministerialnej na dzień publikacji).

Ponadto, w kontekście działań w Zakładzie Prawa Rzymskiego, interesuje go szkockie prawo upadłościowe oraz jego uwarunkowania historyczno-prawne, związane z systemem prawa rzymskiego (zwłaszcza zagadnienie uwięzienia za długi (debt imprisonment) oraz liberalizacji prawa szkockiego w tym przedmiocie).