Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

mgr Klaudia Gaczoł

Kontakt: 

Pokój 302, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26.
 

Email:
246851 [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024 odbywają się w sali 302 A w następujących terminach:

 • środy (tygodnie parzyste) w godzinach 14:00 - 15:00 
 • piątki (tygodnie nieparzyste) w godzinach 15:45 - 16:45   

Istnieje również możliwośc zorganizowania konsultacji w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji MS Teams. W takim przypadku proszę o wcześniejsze mailowe zgłaszanie chęci uczestnictwa w konsultacjach.

W każdej sprawie zachęcam również do kontaktu mailowego:
klaudia.gaczolatuwr.edu.pl

Research career: 

Doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa.

Udział w grantach:
Stypendystka w projekcie badawczym Prawo Konsumenckie a Ekonomia Uwagi (CLAE) (Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS 23, nr projektu 2022/45/B/HS5/01419)
Kierownik projektu: dr Przemysław Pałka

Stypendystka w projekcie badawczym Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii refleksyjności (Narodowe Centrum Nauki, grant OPUS 12, nr projektu ​2016/23/B/HS5/00873)
Kierownik projektu: dr hab. Maciej Pichlak

Stypendia:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za dobre wyniki w nauce: 2014 r.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe: 2016 r.,  2017 r.
 • Stypendium Doktoranckie: 2018 r., 2019 r., 2020 r.

Udział w konferencjach:

 • 8th Biennial ECPR Conference on Regulatory Governance, University of Exeter, Exeter, 23-25 June 2021, Panel 1.2 Experimentalism and Reflexivity, wygłoszenie referatu pt. Potential for Reflexive Regulation in the Area of Personal Data Protection in Poland: Lessons from the Case of Morele.net Group
 • 29th World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, University of Lucerne, Lucerne, 7-12 July 2019, Special Workshop no. 69 "Regulating Contingency: Risk, Law and the Theory of Regulation", wygłoszenie referatu pt. General Data Protection Regulation as an example of meta-regulatory approach
 • Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, "Dyskursy prawne i prawnicze. Wykładnia prawa w teorii i praktyce" organizowana przez Koło Naukowe Prolepsis, Katedrę Tworzenia i Wykładni Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 27 maja 2019 roku, wygłoszenie referatu pt. Ewolucja derywacyjnej koncepcji wykładni prawa
 • Young Researchers Colloquium and Research Seminar DTU-REMS, "Enforcement Challenges in Multi-level Regulatory Systems: Mapping the Landscapes", University of Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance and the Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law (MPI Luxembourg), Luxembourg, 21-22 May 2019, wygłoszenie referatu pt. GDPR as an example of meta-regulation approach and the enforcement model adopted in Poland
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, "Muzyka i prawo" organizowana przez Katedrę Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, Katedrę Kompozycji, Koło Naukowo-Artystyczne Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundację Europejskiej Kultury Prawnej, Wrocław, 15 stycznia 2019 roku, wygłoszenie referatu pt. O błędzie formalizmu prawniczego rozumowania, czyli czego prawnik może nauczyć się od muzyka. Komentarz do stanowiska Ewy Łętowskiej
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Granice ingerencji w intymność człowieka. PRAWO. FILOZOFIA. MEDYCYNA” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Teorii, Filozofii i Socjologii Prawa Uniwersytety Łódzkiego, Łódź, 29 listopada 2017 roku, wygłoszenie referatu pt. Socjalizacja prawna a rozwój przestępczości seksualnej