Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

prezentacje i inne materiały dydaktyczne dla studentów

dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr - 17 Listopad, 2014 - 12:05
Załączniki: 
Office presentation icon Prawo_karne_wykonawcze.pptPlik Cele wykonywania kary pozbawienia wolnosci.pptxOffice presentation icon Historia powszechna więziennictwa.pptm_.pptPDF icon ogolem-osadzenia-prawomocne-1999-2008.pdfPDF icon prawomocne-skazania-w-latach-1946-2014.pdfMicrosoft Office document icon kara-smierci---prawomocne-skazania-w-latach-1946-2014 (1).docPDF icon world_prison_population_list_11th_edition.pdfPDF icon ERW.pdfPDF icon Reguly_Mandeli.pdfOffice presentation icon Podstawowe problemy opieki postpenitencjarnej.pptPDF icon Raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2016 r..pdfPDF icon Wybrane zagadnienia statystyczne - listopad 2017.pdfPDF icon rok 2017.pdfPDF icon cp13st.pdfPDF icon FactSheet.pdfPDF icon powrotnosc-do-przestepstwa-w-latach-2009-2016.i.9.08.2017.._.pdfPDF icon statystyka-sadowa.-prawomocne-skazania-osob-doroslych-2012-2016-16.03.2018.pdfPDF icon przestepczosc_i_polityka_karna_w_polsce_na_tle_innych_krajow_unii_europejskiej.pdfPDF icon prawomocnie-skazani-dorosli-1946---2016---calosc.pdfPlik Eksperyment masowego uwięzienia.pptxOffice presentation icon Zasady_prawa_karnego_wykonawczego (7).pptPlik Prawo karne wykonawcze - szkolenie prokuratorów.pptxPlik Kara ograniczenia wolności.pptxPlik Instytucje powołane do ochrony praw skazanych.pptxPDF icon protokol_stambulski_fin.pdfPDF icon p-standards-inf-2015-44-en.docx.pdfPlik Nadzór penitencjarny - uwagi praktyczne.pptxPlik Zapobieganie przestępczości.pptxPlik Problemy związane z analizą prewencji generalnej.pptxPlik Co to jest kara.pptxPlik Zarządzanie ryzykiem powrotu do przestępstwa.pptxPlik Polityka kryminalna w świetle paradygmatów kryminologicznych.pptxPlik Osadzeni niebezpieczni w polskim systemie penitencjarnym — kopia.pptxPlik Polityka kryminalna – ewolucja koncepcji w USA i.pptxPDF icon IWS-Siemaszko-A.-Ostaszewski-P.-Klimczak-J.-Badanie-poparcia-dla-zaostrzenia-polityki-karnej..pdfPlik Środki masowego przekazu a przestępczość.pptxPlik Samouwolnienie się skazanego.pptxOffice presentation icon zatrudnienie odpłatne i nieodpłatne nowe.pptOffice presentation icon Klasyfikacja skazanych.pptPlik Pojęcie recydywy.pptxOffice presentation icon wynagrodzenie skazanych nowe.pptPlik Język KKW.pptxPlik Wybrane praktyczne aspekty stosowania tymczasowego aresztowania.pptxPlik Dozór elektroniczny.pptxOffice presentation icon Podstawowe problemy prawa penitencjarnego_0 (3).pptPlik Cele i racjonalizacja kary kryminalnej.pptxPlik Charakter prawny decyzji klasyfikacyjnej.pptxPlik Kara ograniczenia wolności I.pptxPlik Kara ograniczenia wolności III.pptxPlik Kara ograniczenia wolności II.pptxOffice presentation icon Kara pozbawienia wolności w perspektywie rozważań.pptOffice presentation icon Kontrola w toku wykonywania środków o charakterze izolacyjnym .pptOffice presentation icon Przerwa i odroczenie.pptPlik T.Kalisz, 35-lecie RPO.pptxPlik Warunkowe zwolnienie.pptxPlik Więzienie - problemy współczesności.pptxOffice presentation icon Wykonywanie kary grzywny.ppt