Materiały dla studentów

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że wyniki kolokwium przedstawiają się następująco:

265378: 2,0,

239747: 3,0,

270381: 3,0,

270517: 2,0,

277966: 2,0,

270460: 2,0,

265419: 3,0,

270073: 3,5,

275441: 3,0,

271181: 2,0,

246922: 3,0,

253967: 3,0,

255219: 3,5,

267059: 2,0, poprzedni semestr 2,0.

Przypominam o konieczności zaliczenia kartkówki i nieobecności.

Z poważaniem:

Maria Górnicka

mgr Maria Górnicka 28.05.2017 0:37

mgr Artur Halasz 27.05.2017 15:46

W załączeniu wyniku sprawdzianu z dnia 20.05.2017r. z Historii Państwa i Prawa (ćwiczenia).

mgr Krzysztof Szymków 27.05.2017 0:31

dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk 26.05.2017 19:50

dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk 26.05.2017 19:49

Załączam dalszą część materiałów dydaktycznych dla studentów SSA(3)II do egzaminu z Podstaw Prawa Pracy w semestrze letnim 2016/2017.

dr Jacek Borowicz 26.05.2017 10:30

dr Iwona Zieniewicz 25.05.2017 14:05

dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk 25.05.2017 10:07

dr Sylwia Skubisz-Ślusarczyk 25.05.2017 10:07

Materiały pomocnicze - SSA I stopnia, PA, semestr letni 2016/2017

mgr Marcin Rudnicki 24.05.2017 23:20

Strony