Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Piotr Wiórek prof. UWr

Kontakt: 

dr hab. Piotr Marcin Wiórek, LL.M., prof. UWr
Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego
Instytut Prawa Cywilnego
Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławskiego
pok. 107C, łącznik m. bud. A i C
ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 375 20 10,
Email:
piotr.wiorek [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Urlop dla poratowania zdrowia.
 

Działalność naukowa: 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

> Polskie i niemieckie prawo cywilne i handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych, w tym problematyka spółek kapitałowych w likwidacji

> Prawo upadłościowe i naprawcze (polskie, niemieckie i europejskie)

> Restrukturyzacja przedsiębiorstw

> Prawo papierów wartościowych

> Umowy międzynarodowej sprzedaży towarów oraz międzynarodowego przewozu drogowego (CISG, CMR, dodatkowo INCOTERMS 2010)

> Europejskie prawo spółek

> Europejskie prawo prywatne

> Problematyka swobody przedsiębiorczości oraz swobody przepływu kapitału w Unii Europejskiej

> Europejskie i międzynarodowe postępowanie cywilne

> Komparatystyka prawnicza w obszarze niemieckojęzycznym (Austria, Niemcy, Szwajcaria)

> Etyka, deontologia i wykonywanie zawodów prawniczych, w szczególności zawodu adwokata

 

STYPENDIA:

1.07.-31.07.2018       Stypendium Max-Planck-Gesellschaft na pobyt badawczy w Max-Planck-Institut für          ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu, Niemcy

10/2006-9/2007         Stypendium post-doc Europejskiego Kolegium Doktorskiego przy Uniwersytetach: Ruperto Carola
                                   w Heidelbergu, Jagiellońskim w Krakowie i Jana Gutenberga w Moguncji

04-06/2004                Stypendium Europejskiego Kolegium Doktorskiego Uniwersytetów
                                  Ruperto Carola w Heidelbergu, Jagiellońskiego w Krakowie i Jana Gutenberga w Moguncji

od 08/2003                Stypendium-online Sieci Kariery e-fellows.net;

07/2003                     Stypendium badawcze uniwersytetów Cambridge i Heidelberg: pobyt w King's College
                                  Cambridge, badania na Wydziale Prawa Uniwersytetu Cambridge

 

03/2001 - 03/2004      Stypendium doktoranckie Fundacji Konrada Adenauera, liczne aktywności stypendiackie, w tym                                        prowadzenie wykładu w ramach seminarium Fundacji w sierpniu 2002 na temat harmonizacji     
                                    Prawa Europejskiego w Polsce

10/1999 - 2/2001          Stypendium Fundacji Konrada Adenauera dla studentów zagranicznych

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

12/1999                         Wyróżnienie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę magisterską                                                 pt.: „Weksel in blanco jako weksel“

2013                              Prawnik Roku 2012 województwa dolnośląskiego według forum Skuteczny Adwokat

2017                              Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe uzyskane w 2016 roku

 

DZIAŁALNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

  • adwokat
  • wykładowca Izby Adwokackiej we Wrocławiu
  • Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu
  • Pełnomocnik Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu ds. współpracy samorządowej, wymiany doświadczeń i organizacji wspólnych szkoleń z niemieckimi izbami i stowarzyszeniami adwokackimi
  • członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów - XII kadencja
  • sekretarz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów - XIII kadencja
  • członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów - XIV kadencja