Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Mariusz Jabłoński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 413, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
713752306
713752332 (FAX)
Email:
mariusz.jablonski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:
poniedziałek - godz. 11.30 - 13.30. 
 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze :

  1. instytucje demokracji bezpośredniej;
  2. konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;
  3.  materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela;
  4. międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka;
  5. status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych;
  6. ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki;
  7. status komornika sądowego;
  8. gwarancje odrębności sądownictwa;
  9. ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji;
  10. procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.