Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Joanna Brzezińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 206, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2398
Email:
joanna.brzezinska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą w środę w godz. 14.45 - 16.45 oraz dla studentów niestacjonarnych w następujących terminach:
24.02.2024 - godz. 11.30 - 13.00
9.03.2024 - godz. 15.15 - 16.15 
14.04.2024 - godz. 11.30 - 12.30
12.05.2024 - godz. 13.15 - 14.15 
1.06.2024 - godz. 11.15 - 12.15

Zapraszam.

 

Działalność naukowa: 

dr Joanna Brzezińska – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego; autorka publikacji naukowych w języku polskim, francuskim, angielskim, niemieckim w tym monografii Dzieciobójstwo. Aspekty prawne i etyczne (Wolters Kluwer 2013, ss. 464). Studiowała w Szkole Prawa Francuskiego (l’École Droit Français et Européen des Affaires 2008/2009) oraz na Uniwersytecie Paris – Dauphine (2009/2010). Odbyła kwerendy biblioteczne w Bibliothèque Nationale de France, a także w Bibliothèque Cujas (2010, 2014) oraz Centrale Nazionale Biblioteca di Roma (2010, 2014). Jest członkiem AIDP (Association Internationale de Droit Pénal) oraz CEDIMES (Centre d'Etudes du Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux).

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki prawnokarnej ochrony życia oraz typizacji zmodyfikowanej przestępstwa.

Projekty badawcze:

- kierownik projektu naukowego Sonata (NCN),„Struktura zmodyfikowanych typów przestępstwa w prawie karnym. Studium teoretyczno – kryminologiczne”, nr 2012/07/D/HS5/00605 (w okresie 2013 – 2019); zakończony

-  kierownik projektu naukowego OPUS (NCN) „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przestępczości kobiet. Struktura, specyfika, tendencje” , nr 2015/19/HS5/03042, (w okresie 2016 – 2021), zakończony

- grant promotorski, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ,,Prawne i etyczne aspekty przestępstwa dzieciobójstwa" (NN 110  030738) (2009 - 2011),

- grant wewnętrzny – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2017, nr 0420/2427/17- grant dla młodych naukowców (doktorantów) nr 1276/KPKM/11 (2011)
- grant wewnętrzny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 2248/M/KPKM/14, 2014
- grant wewnętrzny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 1482/M/KPKM/15, 2015
- grant wewnętrzny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 0420/1667/16, 2016
- grant wewnętrzny – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 2017, nr 0420/2427/17, 2017

- staż naukowy „Development of the potential and educational offer of the University of Wroclaw – the chance to enhance the competitivness of the University”, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS), Univeriste Paris 1, Pantheon – Sorbonne, 15 lipca – 15 października 2015