Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Małgorzata Grześków

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Małgorzata Grześków
Kontakt: 

: pokój 122, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
 

Telefon:
+48 71 375 2601
Email:
malgorzata.grzeskow [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

W okresie od 17.05.2024 r. do 5.06.2024 r., z uwagi na wyjazd służbowy, konsultacje nie będą się odbywać. W razie potrzeby proszę o kontakt mailowy.

dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych - wieczorowych:
poniedziałki:
14:15 – 15.15 (konsultacje online przez aplikację MS Teams; w terminach konsultacji będę dostępna w aplikacji - proszę o wiadomość tekstową lub połączenie głosowe)

czwartki:
8:45 - 9:45 (konsultacje stacjonarne)

dla studentów niestacjonarnych - zaocznych:
(konsultacje zdalne)
9.03.2024 13.00-14.00
13.04.2024 11.15-12.15
27.04.2024 12.15-13.15
12.05.2024 13.00-14.00
26.05.2024 13.00-14.00

 

Działalność naukowa: 

W 2014 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wynikiem bardzo dobrym (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kuczyńskiego pt. „Ustanie stosunku pracy mianowanych urzędników służby cywilnej”).

Pracę naukową rozpoczęła w 2014 r. wraz z podjęciem stacjonarnych studiów doktoranckich na tym samym wydziale w Zakładzie Prawa Pracy. W maju 2019 r. obroniła pracę doktorską pt. „Nawiązanie stosunku zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych”. Uchwałą Rady Wydziału z dnia 24 czerwca 2019 r. nadano jej stopień doktora nauk prawnych. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawo indywidualnych stosunków pracy oraz stosunki służbowe.

Uczestniczka wymiany kadry akademickiej, w ramach której prowadziła zajęcia dydaktyczne w uczelni Universidad de Las Palmas de Gran Canaria oraz Universidade do Porto. Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie im. Karola w Pradze.

Kierownik projektu badawczego „Ochrona sygnalistów w miejscu pracy. Portugalski model implementacji dyrektywy (UE) 2019/1937”, który otrzymał finansowanie w ramach konkursu Miniatura 7 Narodowego Centrum Nauki.

Adwokat. W grudniu 2017 r. ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.