Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Rafał Wojciechowski prof. UWr

Kontakt: 

pok. 403 bud. B

Phone:
+48 71 37 52 661
Email:
rafal.wojciechowski [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

KONSULTACJE (Office hours)

poniedziałek (Monday) 14:15-15:15 tylko mailowo (only per e-mail)

piątek (Friday) 11:45-12:45 pok. 403 B (room 403 building B)

W piątek 7 czerwca 2024 r. konsultacje wyjątkowo odbędą się tylko mailowo.
On Friday, June 7th 2024 the office hours would be held exceptionally only per e-mail.

Dodatkowe terminy konsultacji dla studiujących w trybie zaocznym:
17.03.2024. - 12:15-13:15
7.04.2024. - 12:15-13:15
21.04.2024. - 12:15-13:15
5.05.2024. - 14:45-15:45
8.06.2024. - 12:15-13:15

 

 

Research career: 

Zainteresowania badawcze

Prawo rzymskie i jego recepcja, europejska kultura prawna, dzieje europejskich szkół prawniczych, historia pojęcia osoby prawnej, historia prawa spółek, prawo handlowe, sądownictwo polubowne.

 

Dorobek naukowy

Autor kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii: "Societas w twórczości glosatorów i komentatorów" (2002) oraz "Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza" (2010).

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika "Arbitraż i mediacja" (C.H. Beck).

 

Stypendia, staże naukowe

2006, 2007 -  stypendium Max-Planck-Gesellschaft w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.

 

Działalność pozauczelniana

Ukończył aplikację radcowską w 1998 r., w 2010 r. wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, od stycznia 2012 r. prowadzi kancelarię notarialną we Wrocławiu.