Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Primary tabs

dr hab. Rafał Wojciechowski prof. UWr

Kontakt: 

pok. 403 bud. B

Email:
rafal.wojciechowski [at] uwr.edu.pl
Consulting hours: 

Zapisy na seminarium magisterskie dla SNP (Z) IV odbędą się w trybie zdalnym w dniu 24.10.2020 r. o godz. 11.30. Osoby zainteresowane proszę o przesłanie wiadomości mailowej na mój adres internetowy: rafal.wojciechowskiatuwr.edu.pl o godzinie 11.30 w dniu zapisów.

W treści maila proszę wpisać: imię i nazwisko, numer indeksu oraz tematykę, którą chcieliby Państwo zająć się w pracy magisterskiej.

Proponowana tematyka prac:
- arbitraż
- mediacja
- prawo porównawcze
- prawo prywatne
- europejska kultura prawna

.
KONSULTACJE:
piątki 15:15-17:15
Obecnie, w związku z pandemią konsultacje odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną.
Zainteresowanych zapraszam zatem do kontaktu mailowego.

Research career: 

Zainteresowania badawcze

Prawo rzymskie i jego recepcja, europejska kultura prawna, dzieje europejskich szkół prawniczych, historia pojęcia osoby prawnej, historia prawa spółek, prawo handlowe, sądownictwo polubowne.

 

Dorobek naukowy

Autor kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii: "Societas w twórczości glosatorów i komentatorów" (2002) oraz "Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza" (2010).

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika "Arbitraż i mediacja" (C.H. Beck).

 

Stypendia, staże naukowe

2006, 2007 -  stypendium Max-Planck-Gesellschaft w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.

 

Działalność pozauczelniana

Ukończył aplikację radcowską w 1998 r., w 2010 r. wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, od stycznia 2012 r. prowadzi kancelarię notarialną we Wrocławiu.