Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Parchimowicz

Email:
katarzyna.parchimowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek prawo stacjonarne). Czterokrotnie otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Przez rok studiowała na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach wymiany LLP Erasmus. Spędziła również semestr na University of North Carolina (Asheville) w Stanach Zjednoczonych jako stypendystka programu ISEP (International Student Exchange Programs). Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Adamskiego. Z wyróżnieniem ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Humboldt-Universität zu Berlin.

W październiku 2016r. rozpoczęła studia doktoranckie na WPAiE UWr. W latach 2017 - 2018 pracowała na stanowisku asystenta w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego. Na początku 2018 roku została przyjęta do Young Researchers Group przy European Banking Institute we Frankfurcie nad Menem. Również w tym roku rozpoczęła studia magisterskie na kierunku Law and Finance na Institute for Law and Finance (Goethe Universität Frankfurt). Podczas tych studiów odbyła staż w dziale nadzoru bankowego Europejskiego Banku Centralnego. W kwietniu 2020 roku uzyskała tytuł LL.M. Finance (z oceną bardzo dobrą). 
W roku akademickim 2019/2020 prowadziła badania jako Junior Academic Visitor w Commercial Law Centre (University of Oxford) oraz jako Visiting Scholar na Duke University School of Law (pobyt w Stanach Zjednoczonych został ufundowany w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej). 
Od 2021 roku realizuje trzyletni grant Preludium pt. 'Wielkie banki mogą nas uratować - regulacje globalnych banków systemowo istotnych wspomagające realną gospodarkę w czasach kryzysu.'

W maju 2021 nadano jej stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Pracę doktorską 'Regulation of global systemically important banks in the USA and in the EU' recenzowali profesor Lawrence Baxter z Duke University School of Law oraz dr hab. prof. nadzw. UW Jacek Jastrzębski. Rozprawie tej przyznano wyróżnienie. 

Oprócz publikacji wymienionych poniżej Katarzyna Parchimowicz publikowała między innymi w newsletterze European Banking Institute ('Parent undertaking requirement - Another headache for the UK financial markets', BrieFin 03/2019) oraz na blogu Oxford Business Law Blog ('Three Hidden Issues in the List of Global Systemically Important Banks', 30 stycznia 2020). 

Dr Katarzyna Parchimowicz, LL.M. Finance is Assistant Professor at Digital Justice Center and Associated Researcher at the European Banking Institute.

Katarzyna received her first masters degree from University of Wroclaw. During these master studies she gained international experience at Ludwig Maximilians Universität in Munich (Erasmus) and at the University of North Carolina (Asheville) in the United States (ISEP Exchange). Katarzyna also graduated with distinction from the School of German Law organized by the University of Wroclaw in cooperation with Humboldt University Berlin. In academic year 2018/2019 Katarzyna completed another masters programme – Law and Finance – at the Institute for Law and Finance(Goethe University, Frankfurt am Main) and was awarded an LL.M. Finance degree. During her stay in Frankfurt she completed an internship in banking supervision at the European Central Bank and started her long-term cooperation with European Banking Institute. In 2019 she spent one term as a Junior Academic Visitor at the University of Oxford. In 2020 she conducted research as a Visiting Scholar at the Duke University School of Law. This stay was sponsored by the Kosciuszko Foundation. In November 2020 she received a three-year grant from National Science Centre for a project on real economy-oriented regulation of global systemically important banks. In May 2021 Katarzyna defended with distinction her PhD dissertation ‘Regulation of global systemically important banks in the USA and in the EU.’ The thesis was written under the supervision of Professor Dariusz Adamski and was reviewed by Professor Jacek Jastrzębski of University of Warsaw and Professor Lawrence Baxter of Duke Law School.

Throughout her academic career she taught courses in EU law at the University of Wroclaw and in International Finance, Banking Regulation and Supervision, as well as Innovations in Banking at the University of Economics in Krakow.

Her research is focused on comparative European and international financial law, in particular on post-crisis regulation of global systemically important banks, including both macroprudential and microprudential perspectives.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3038-3885