Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Justyna Mielczarek-Mikołajów

Telefon:
71 375 23 48
Email:
justyna.mielczarek-mikolajow [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024

środa: 8.45-9.45 pokój 402 A 
piątek: 13.00-14.00 online 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI3NjcwOGYtOWUyZ...
W celu uczestnictwa w konsultacjach online, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy

Office hours: 
Wednesday: 8.45-9.45 room 402 A
Friday: 13.00-14.00 online
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI3NjcwOGYtOWUyZ...
In order to participate in online consultations, please contact me in advance by e-mail

Konsultacje w dniu 21 lutego 2023 r. odbędą się w godz 14-15 w pokoju 402 A

Office hours on February 21, 2023 will take place at 2-3 p.m. in room 402 A

Proszę o wcześniejszy kontakt celem udziału w konsultacjach online

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024
środa g. 9.30-11.30 w dniach: 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12., 3.01., 17.01.

środa g. 11.15-13.15 w dniach: 4.10., 18.10., 29.11., 13.12., 10.01, 24.01.

Najblizsze konsultacje dla studentów zaocznych: 13.01.2024 r. g. 16-17  aplikacja teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2NThmODctOWNmZ...

W celu uczestnictwa w konsultacjach, proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.
Wyłączny mail do kontaktu to: justyna.mielczarek-mikolajowatuwr.edu.pl