Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Ryszard Balicki prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Ryszard Balicki prof. UWr
Kontakt: 

pokój 410, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

-----------------------------------

Twitter: @erbalicki

-----------------------------------

  

 

 

Telefon:
+48 71 375 2613
Sekretariat katedry (tel. i faks): +48713752332
Email:
ryszard.balicki [at] uwr.edu.pl
Strona WWW: 
balicki.net.pl
Konsultacje: 

Konsultacje za pośrednictwem MsTeams! 
Środa, godz. 10.30 - 11.30 

Dla studentów zacznych:   16.10, godz. 11.30-12.30
                                           20.11, godz. 11.30-12.30
                                           12.12, godz. 14.00-15.00
                                              8.01, godz. 11.30-12.30
W razie potrzeby proszę o kontakt drogą mailową.  

Działalność naukowa: 

ORCID 0000-0002-9192-908X

Autor wielu publikacji naukowych poświęconych problematyce wolności i praw człowieka, władzy wykonawczej państw współczesnych, konstytucyjnym aspektom integracji europejskiej oraz autor opinii sporządzanych m.in. na zlecenie Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, MSZ i Parlamentu Europejskiego.

Członek zespołów redakcyjnych czasopism: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” oraz „Przegląd Prawa i Administracji”, jak również redaktor tematyczny czasopisma „Folia Iuridica Wratislaviensis”.
Należy do: Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej IUS.
Członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich przy Biurze Terenowym RPO we Wrocławiu.
W styczniu 2020 r. powołany w skład Państwowej Komisji Wyborczej

W ramach podejmowanej aktywności publicznej Ryszard Balicki był stałym ekspertem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP ds. zmiany Konstytucji oraz ekspertem Podkomisji ds. opracowania „rozdziału europejskiego” (lata 2010-2011); członkiem zespołu ekspertów ds. przygotowania prawnych regulacji wprowadzenia Euro w Polsce powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (lata 2008-2009); członkiem zespołu ekspertów ds. przygotowania założeń zmian w Konstytucji RP powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (lata 2009-2010) oraz współpracował przy przygotowaniu raportu "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe", (red. M. Boni, Warszawa 2011).

W latach 2006-2010 oraz 2010-2014 był stałym ekspertem prawnym Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia.
W latach 2014-2016 członek (sekretarz) Rady Nadzorczej Radia Wrocław S.A. (11.12.2014 - 9.09.2016).
Od listopada 2017 r. do stycznia 2020 r. był członkiem Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego
 

Od 2012 do 2015 roku był kierownikiem projektu UWr  „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, w ramach którego Uniwersytet Wrocławski przygotował multimedialne podręczniki do języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie (POKL.03.03.03-00-003/12-00). Gotowe e-podręczniki są dostępne na stronie www.epodreczniki.pl

W latach 2016 - 2020 pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z mediami oraz ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego.