Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Ryszard Balicki prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Ryszard Balicki prof. UWr
Kontakt: 

pokój 410, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

-----------------------------------

Twitter: @erbalicki

-----------------------------------

  

 

 

Telefon:
+48 71 375 2613
Sekretariat katedry (tel. i faks): +48713752332
Email:
ryszard.balicki [at] uwr.edu.pl
Strona WWW: 
balicki.net.pl
Konsultacje: 

Konsultacje: środa, godz. 11.00 - 13.00
        Uwaga!: ostatnie konsultacje w semestrze: l lipca 2024, godz. 10.00-12.00 (PONIEDZIAŁEK!)  

 

Dla studentów niestacjonarnych: 
  2.03.2024 - godz. 13.00 - 14.00 (stacjonarnie) 
28.04.2024 - godz. 11.15 - 12.15 (online)
26.05.2024 - godz. 11.15 - 12.15 (stacjonarnie)
 1.06.2024 - godz. 14.15 - 15.15 (online)

Działalność naukowa: 

ORCID 0000-0002-9192-908X

Autor wielu publikacji naukowych poświęconych problematyce wolności i praw człowieka, władzy wykonawczej państw współczesnych, konstytucyjnym aspektom integracji europejskiej oraz autor opinii sporządzanych m.in. na zlecenie Sejmu RP, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, MSZ i Parlamentu Europejskiego.

Członek zespołów redakcyjnych czasopism: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” oraz „Przegląd Prawa i Administracji”, jak również redaktor tematyczny czasopisma „Folia Iuridica Wratislaviensis”.

Należy do: Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej IUS.

W latach 2016 - 2020 pełnomocnik Rektora ds. kontaktów z mediami oraz ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2012 do 2015 roku był kierownikiem projektu UWr  „E-podręczniki do kształcenia ogólnego”, w ramach którego Uniwersytet Wrocławski przygotował multimedialne podręczniki do języka polskiego, historii, historii i społeczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie (projekt POKL.03.03.03-00-003/12-00). 

Aktywności pozauniwersyteckie: 
- członek Państwowej Komisji Wyborczej (od stycznia 2020);  
- członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (kadencja 2024-2027);
- stały ekspert Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej (od 20 maja 2021);
- członek Zespołu Ekspertów przy Pełnomocniku Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu (od 23 marca 2022). 

W ramach podejmowanej aktywności publicznej Ryszard Balicki był stałym ekspertem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP ds. zmiany Konstytucji oraz ekspertem Podkomisji ds. opracowania „rozdziału europejskiego” (lata 2010-2011); członkiem zespołu ekspertów ds. przygotowania prawnych regulacji wprowadzenia Euro w Polsce powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (lata 2008-2009); członkiem zespołu ekspertów ds. przygotowania założeń zmian w Konstytucji RP powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (lata 2009-2010) oraz współpracował przy przygotowaniu raportu "Polska 2030. Wyzwania rozwojowe", (red. M. Boni, Warszawa 2011). Ponadto: 
- w latach 2006-2010 oraz 2010-2014 stały ekspert prawny Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia.
- członek (sekretarz) Rady Nadzorczej Radia Wrocław S.A. (11.12.2014 - 9.09.2016).
- od listopada 2017 r. do stycznia 2020 r. członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego; 
- w latach 2018 - 2021 członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich przy Biurze Terenowym RPO we Wrocławiu;
- członek Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X kadencji (2019-2023).