Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Jacek Giezek

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 203, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2350
Email:
jacek.giezek [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

środa 14.30 – 15.30
 

Działalność naukowa: 

 

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół następujących grup zagadnień:

1. zagadnienia związku przyczynowego oraz obiektywnego przypisania skutku;

2. podmiotowa strona czynu zabronionego oraz związana z nią problematyka subiektywnego przypisania;

3. wybrane zagadnienia związane ze strukturą przestępstwa oraz jej elementami;

4. formy popelnienia przestępstwa oraz podstawy wyłączania odpowiedzialności karnej;

5. problematyka sądowego wymiaru kary;

6. wybrane zagadnienia prawa karnego gospodarczego;

7. zagadnienia z pogranicza prawa karnego materialnego oraz procesu karnego.

W latach 1990-1991 oraz 1997 stypendysta fundacji Alexandra von Humboldta.

Niezależnie od działalności uniwersyteckiej - członek Naczelnej Rady Adwokackiej, przewodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej oraz członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, a także przez dwie kadencje – w latach 2008-2013 – wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.