Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Marek Kopyściański prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Marek Kopyściański prof. UWr
Kontakt: 

nr tel. 71 375 2313

pok. 313A

Email:
marek.kopyscianski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje: 
poniedziałek/Monday 16.45-17.45
pok. 313 A/ room 313 building "A"
poniedziałek/Monday 17.45-18.45 on line:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f6145aa32904d82b6be3422be7e54c5...
Dla studentów niestacjonarnych konsultacje on-line:
21.04. – 14:45-15:45
27.04. – 16:45-17:45
28.04. – 14:45-15:45
08.06. – 16:45-17:45
15.06. – 16:00-17:00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4f6145aa32904d82b6be3422be7e54c5...